**อ่างทอง พ่อเมืองเปิดงานวันเด็กแห่งชาติมอบใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
วันนี้ 13 ม.ค. 61  บริเวณหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  นาย วีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  พร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณความประพฤติดีและมีค่านิยมำไทยที่ดีงาม  และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน  ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 331 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท  โดยมี นาง ทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  หัวหน้าส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ารับทุนให้การต้อนรับ

 


ด้าน นาง ทักษณิภร  กล่าวว่า  จังหวัดอ่างทอง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอเมือง  และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในประสบการณ์การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น  การคิด  สร้างสรรค์  การใช้สติปัญญา  การแก้ไขปัญหา  การมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  โตขึ้นจะได้เป็นอนาคตของชาติ  ให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน  ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม  มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมต่าง ๆ

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง