สิงห์บุรี///จัดเสวนาเรื่องโครงการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เกี่ยวกับผลกระทบชาวบ้าน
วันที่ (24 ธ.ค. 58) เวลา 09.00 น. ที่ห้องราชาวดี คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรม โกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดงานเสวนาให้ความรู้แก่นักวิชาการให้ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน และผู้มารับฟังจากจังหวัดชัยนาท อ่างทอง เข้ามารับฟังเพื่อจะนำไปเผยแพร่ให้ทราบถึงแนวทางของการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ โดยมีนางนุสรา หนาแน่น ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม กล่าวถึงสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือประกอบด้วย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องรับวิทยุ สายเคเบิลนำสัญญาณ สายอากาศ และเสาส่งสัญญาณมือถือ

 

ซึ่งจากการเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการการเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบของการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชน ทางสำนักงาน กสทช.ได้กำหนดให้จัดขึ้นใน 5 ภูมิภาคเพื่อต้องการเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนในด้านเสาส่งสัญญาณมือถือและสุขภาพ โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้ 6 คน จากสำนักงาน กสทช. กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) มาให้ความรู้และตอบข้อสักถามในประเด็นเกี่ยวกับการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในการทำงานของระบบมือถือ และเข้าใจอย่างทั่วถึง ซึ่งในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาประชาชนบางคนได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองบ้าง ไม่ผ่านการกลั่นกรองบ้าง ซึ่งระบุว่าคลื่นวิทยุจากเสาส่งสัญญาณมือถือทำให้เกิดอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ และเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ในการเสวนาครั้งนี้ วิทยากรได้ให้ข้อเท็จจริงว่าคลื่นวิทยุที่แผ่มาจากสายอากาศบนเสาส่งสัญญาณมือถือนั้นเป็นคลื่นที่มีระดับความแรงต่ำมาก (หลายร้อยหลายพันเท่า) เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสากลที่ใช้กันหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย....

พิราบขาว/ณัฐนารา ปานมี จ.สิงห์บุรี‏เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง