ผู้กับกับศรีราชา ร่วมกับประธาน กต.ตร.ศรีราชา.!!จัดโครงการ ตร.ชุมชนสัมพันธ์สร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่(คลิป)
พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง ผกก.สภ.ศรีราชา ได้เปิดเผยว่า ได้ทำโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างพลังแผ่นดินชนะยาเสพติด (ชุดปักกลด)อีกครั้งเพื่อลดปัญหายาเสพติด โดยได้ประสานกับนายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จัดทำทำโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ปักกลด) ที่เคหะเอื้ออาทรเขาแตงอ่อน หมู่1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชาโดยโครงการดังกล่าวได้หวนกลับมาอีกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ปักกลด) ได้คลุกคลีกับชาวบ้านในชุมชนเคหะเอื้ออาทรเขาแต่งอ่อน


ซึ่งใช้รูปแบบใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่มากินนอนในสถานที่ แต่จะใช้วิธี ออกพบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยอยู่ในการเคหะและบริเวณโดยรอบทุกวัน ถึงปัญหาของยาเสพติด และโทษภัยของยาเสพติด ซึ่งจะเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน เช่น พบปะกับชาวบ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำแบบนี้ ที่สำคัญเพื่อสร้างความคุ้นเคยที่ดีกับชาวบ้าน สร้างความไว้วางใจ ไม่ได้มุ่งเน้นที่การจับกุมแต่มุ่งหวังสร้างความเข้าในให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดในพื้นที่ให้หมดไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง