กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ !!! ทต.ช่อแฮ จัดแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาล (ชมคลิป)
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยมีนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้อำนวยการสถานศึกษา-คณะครู โรงเรียนในเขตเทศบาล นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมชม ร่วมเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก


นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังจากทุกฝ่ายผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้บริหารสถานศึกษา-คณะครู โรงเรียนในเขตเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ และชม ร่วมเชียร์ให้กำลังใจกับเยาวชน สำหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กรู้จักการออกกำลังกาย รู้รักสามัคคี ให้เด็กมีการพัฒนาการที่ดีตามวัยที่มีประสิทธิภาพติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง