สุราษฎร์ฯ พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิตัล 4.0 เปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลภาคใต้ตอนบน เสริมทัพ ครู กศน.เป็นวิทยากรแกนนำระดับล่าง(คลิป)

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2561 ที่โรงแรมแก้วสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด การอบรมวิทยากรแกนนำซึ่งเป็นบุคลากรจาก กศน.ทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 170คน พร้อมเปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภาคใต้ตอนบน จัดขึ้นโดยการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อ้เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพานณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการและบริษัทโทเทิ่ล แคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค


นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้บริการอย่าวครอบคลุม รวมทั่งในชุมชนหมู่บ้านต่างๆ มีเน็ตประชารัฐของรัฐบาลมาติดตั้งและให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่

การจะใช้ประโยชน์จากนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ จะต้งมีความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เพราะการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ใช้งานเป็นเรื่องสำคัญ หากประชาชนใช้งานได้ ใช้งานเป็นก็จะพัฒนาต่อยอดคิดค้นนวัตกรรมจากการใช้งานได้ ซึ่งทุกวันนี้ ทุกคนทุกครัวเรือนต่างใช้สมาร์มทโฟน ใช้อินเตอร์เน็ตกันอยู่แล้ว. หากช่วยคนที่ยังใช้ไม่เป็นให้ใช้เป็นก็จะทำให่เขาไม่เป็นคนตกยุค ตกข่าวสาร และช่วยคนที่ใช้อยู่แล้สให้พัฒนาต่อยอดสูงขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม

นายสมเชาว์ กาญจนจรัลผอ.กศน.จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลภาคใต้ตอนบน จะเป็นศูนย์ต้นแบบที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมคนภาคใต้ตอนบนให้เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างต่อเนื่อง  โดยศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ กศน.พุนพิน กศน.ทุกตำบลทำหน้าที่เป็นศูนย์เครื่อข่ายเชือมโยงกัน

จะอบรมเทคนิคการใช้งานสมาร์ทโฟน อบรมเทคนิคการค้าออนไลน์ อบรมการใช้งานให้กับราชการ อสม.คนสูงอายุ เกษตร ผู้ประกอบการต่างๆ ร่วมกับทีมดีแทคเน็ตอาสา สร้างคามยั่งยืนในการขับเคลื่อนในเรื่อง 4.0 ผ่านวิทยากรแกนนำ ผ่านเน็ตอาสาชุมชน เพราะทุกชุมชนมีอินเตอร์มือถือ มีอินเตอรเน็ตบ้าน และมีเน็ตประชารัฐ เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้ ยกระดับการใช้งาน ยกระดับการนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น

ภาพ/ข่าว สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ สุราษฎร์ธานี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง