เด็กนักเรียนโคราช !! ถือกล่องบริจาคออกร้องเพลงตามตลาดนัด เพื่อขอรับบริจาคเงินจากผู้ใจบุญซื้อเครื่องดนตรี (มีคลิป)

             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ที่บริเวณตลาดนัดพิมายเมืองใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางสาว ประวีนา วงค์สุนา ครูโรงเรียนบ้านทับควาย อำเภอพิมาย ได้นำเด็กนักเรียนหญิง และ เด็กนักเรียนชาย ในระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้น ป.6 จำนวน 10 คน ถือกล้องร้องเพลงเพื่อขอรับบริจาคเงินนำเอาไปซื้อเครื่องคนตรีใช้ในโรงเรียน โดย เด็กๆ ทุกคน จะพลัดเปลี่ยนกันร้องเพลง ทำเอาผู้คนที่เดินตลาดนัด ต่างบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนในการซื้อเครื่องคนตรีของโรงเรียน โดย นาง ประวีณา ครู โรงเรียนบ้านทับควาย ได้ เล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่ต้อง นำเด็กนักเรียน ออกมาร้องเพลง เพื่อขอรับบริจาคเงินซื้อเครื่องดนตรี ในครั้งนี้ เนื่องจาก โรงเรียนบ้านทับควาย สังกัดสำนักงานเขตประถมศึกษาเขต7นครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กนักเรียน ทั้งหมด 34 คน มีครู 2 คน เปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโรงเรียน ที่มีเด็กนักเรียนน้อยที่สุด ในอำเภอพิมาย และ มีครูเพียงแค่ 2 คน ทั้งนี้ ทางโรงเรียน ต้องการ เครื่องดนตรี ที่ใช้ในวงโยธวาทิต เพื่อฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียน ได้ฝึกในช่วงที่มีงานแข่งกีฬาของโรงเรียน หรือ งานกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน โดยใช้งบประมาณ เพียง 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเองไม่มีเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อเครื่องดนตรีได้ จึง นำเด็กนักเรียน ออกมาร้องเพลงเพื่อขอรับบริจาคเงินจากผู้ใจบุญนำไปซื้อเครื่องดนตรี โดย ผู้ใจบุญสามารถสามารถบริจาคเงินสบทบทุนซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนได้ที่ บัญชีธนาคาร ธกส. ชื่อ บัญชีโรงเรียนบ้านทับควาย ( ซื้อเครื่องดนตรี)เลขบัญชี 020132947759

หรือติดต่อ นางสาว ประวีณา วงศ์สุนา ครูโรงเรียนบ้านทับควาย โทร 080-1496903


  

             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ที่บริเวณตลาดนัดพิมายเมืองใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางสาว ประวีนา วงค์สุนา ครูโรงเรียนบ้านทับควาย อำเภอพิมาย ได้นำเด็กนักเรียนหญิง และ เด็กนักเรียนชาย ในระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้น ป.6 จำนวน 10 คน ถือกล้องร้องเพลงเพื่อขอรับบริจาคเงินนำเอาไปซื้อเครื่องคนตรีใช้ในโรงเรียน โดย เด็กๆ ทุกคน จะพลัดเปลี่ยนกันร้องเพลง ทำเอาผู้คนที่เดินตลาดนัด ต่างบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนในการซื้อเครื่องคนตรีของโรงเรียน โดย นาง ประวีณา ครู โรงเรียนบ้านทับควาย ได้ เล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่ต้อง นำเด็กนักเรียน ออกมาร้องเพลง เพื่อขอรับบริจาคเงินซื้อเครื่องดนตรี ในครั้งนี้ เนื่องจาก โรงเรียนบ้านทับควาย สังกัดสำนักงานเขตประถมศึกษาเขต7นครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กนักเรียน ทั้งหมด 34 คน มีครู 2 คน เปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโรงเรียน ที่มีเด็กนักเรียนน้อยที่สุด ในอำเภอพิมาย และ มีครูเพียงแค่ 2 คน ทั้งนี้ ทางโรงเรียน ต้องการ เครื่องดนตรี ที่ใช้ในวงโยธวาทิต เพื่อฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียน ได้ฝึกในช่วงที่มีงานแข่งกีฬาของโรงเรียน หรือ งานกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน โดยใช้งบประมาณ เพียง 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเองไม่มีเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อเครื่องดนตรีได้ จึง นำเด็กนักเรียน ออกมาร้องเพลงเพื่อขอรับบริจาคเงินจากผู้ใจบุญนำไปซื้อเครื่องดนตรี โดย ผู้ใจบุญสามารถสามารถบริจาคเงินสบทบทุนซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนได้ที่ บัญชีธนาคาร ธกส. ชื่อ บัญชีโรงเรียนบ้านทับควาย ( ซื้อเครื่องดนตรี)เลขบัญชี 020132947759

หรือติดต่อ นางสาว ประวีณา วงศ์สุนา ครูโรงเรียนบ้านทับควาย โทร 080-1496903

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ที่บริเวณตลาดนัดพิมายเมืองใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นางสาว ประวีนา วงค์สุนา ครูโรงเรียนบ้านทับควาย อำเภอพิมาย ได้นำเด็กนักเรียนหญิง และ เด็กนักเรียนชาย ในระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้น ป.6 จำนวน 10 คน ถือกล้องร้องเพลงเพื่อขอรับบริจาคเงินนำเอาไปซื้อเครื่องคนตรีใช้ในโรงเรียน โดย เด็กๆ ทุกคน จะพลัดเปลี่ยนกันร้องเพลง ทำเอาผู้คนที่เดินตลาดนัด ต่างบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนในการซื้อเครื่องคนตรีของโรงเรียน โดย นาง ประวีณา ครู โรงเรียนบ้านทับควาย ได้ เล่าให้ฟังว่า สาเหตุที่ต้อง นำเด็กนักเรียน ออกมาร้องเพลง เพื่อขอรับบริจาคเงินซื้อเครื่องดนตรี ในครั้งนี้ เนื่องจาก โรงเรียนบ้านทับควาย สังกัดสำนักงานเขตประถมศึกษาเขต7นครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กนักเรียน ทั้งหมด 34 คน มีครู 2 คน เปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นโรงเรียน ที่มีเด็กนักเรียนน้อยที่สุด ในอำเภอพิมาย และ มีครูเพียงแค่ 2 คน ทั้งนี้ ทางโรงเรียน ต้องการ เครื่องดนตรี ที่ใช้ในวงโยธวาทิต เพื่อฝึกทักษะให้กับเด็กนักเรียน ได้ฝึกในช่วงที่มีงานแข่งกีฬาของโรงเรียน หรือ งานกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน โดยใช้งบประมาณ เพียง 10,000 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเองไม่มีเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อเครื่องดนตรีได้ จึง นำเด็กนักเรียน ออกมาร้องเพลงเพื่อขอรับบริจาคเงินจากผู้ใจบุญนำไปซื้อเครื่องดนตรี โดย ผู้ใจบุญสามารถสามารถบริจาคเงินสบทบทุนซื้อเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนได้ที่ บัญชีธนาคาร ธกส. ชื่อ บัญชีโรงเรียนบ้านทับควาย ( ซื้อเครื่องดนตรี)เลขบัญชี 020132947759

หรือติดต่อ นางสาว ประวีณา วงศ์สุนา ครูโรงเรียนบ้านทับควาย โทร 080-1496903

ภาพ/ข่าว เมธินี มะเดื่อชุมพร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา