คณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เยี่ยมโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยของเทศบาลตำบลเชิงดอย(มีคลิป)

คณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เยี่ยมโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยของเทศบาลตำบลเชิงดอย(มีคลิป)
คณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลเชิงดอย มอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เน้นในเรื่องการป้องกันโรค การดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้อยู่ในกรอบการจัดการกองทุนผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงให้เครดิตเทศบาลตำบลเชิงดอย จัดการตามกรอบ แผนงานได้เป็นอย่างดี
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ก.พ.2561 ณ อาคารศรีศุภษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงศ์ กรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ทพ.อรรถพร ล้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการฯพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ "โรงเรียนชราบาล"การจัดการกองทุนผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และติดสังคม"ของเทศบาลตำบลเชิงดอย ตามนโยบายรัฐบาลที่พร้อมขับเคลื่อนกลุ่มเปราะบาง และร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุที่มีอยู่ในโรงเรียน จำนวนกว่า 300 คน  โดยมีนายชุติพนธ์ หรือเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับบรรยายสรุปให้รับฟัง

 


นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงศ์ กรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุของโรงเรียชราบาลวุฒิวิทยาลัย จากนายกเทศบาลตำบลเชิงดอยและทีมหมอครอบครัวจาก รพ.สต.เชิงดอย ในครั้งนี้ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เป็นการจัดการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งประเด็นความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของนโยบาย ของการขับเคลื่อสังคมและนำกิจกรรมไปเผยแพร่และเป็นต้นแบบของ รพ.สต.และท้องถิ่นต่อไป
"จากการตรวจเยี่ยมทางคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลให้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเทศบาลเชิงดอย โรงเรียนผู้สูงอายุ ว่าถูกต้องตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ ตลอดจนการจัดการกองทุนผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และติดสังคม"จากการตรวจเยี่ยม และรับทราบข้อมูลโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยของเทศบาลตำบลเชิงดอย ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งตามแผนของการดำเนินงานตามกองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีการส่งเสริม การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพตามหลักประกันสุขภาพ 5 หลัก เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ขาดโอกาสให้การใช้เงินจากกองทุนท้องถิ่น 4,000 กว่าล้านบาท มาส่งเสริมดูแล ป้องกันโรค ทั้งเรื่องของโรคหัวใจ โรคความดัน เบาหวาน เพราะผู้สูงอายุแต่ละคนต้องเผชิญ ทั้งนี้พบว่าทางเทศบาลตำบลเชิงดอย เป็นเทศบาลที่ดำเนินงานตามแผนและนโยบายของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกรณ์ของกองทุนผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง และงบประมาณของเทศบาลด้วย เป็นทักษะในการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่ต้องกลัว สตง.จะตรวจสอบ ตนจึงให้เครดิตของเทศบาลเชิงดอย ทั้งนี้โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยแห่งนี้ ได้มีการจัดการดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ มีการจัดการด้านการเรียนการสอน ทั้งด้านเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การออกกำลงกายเพื่อสุขภาพ มีอาจารย์ ผู้เชียวชาญเฉพาะโรคมาแนะนำ ให้ความรู้ เป็นไปตามแผนงานของ สตง.จึงไม่ต้องกลัวจะกระทำผิด" นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงศ์ กรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าว

 

นายชุติพนธ์ หรือนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย กล่าวว่า ตนเองในฐานะผู้บริหารงานของเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ดำเนินงานตามกรอบและหลักการของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงไม่หวั่นจะโดนตรวจสอบ โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย หรือโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มีการจัดการในเรื่องกองทุนผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง และติดสังคม"ตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเข้ามาผสมผสานกับเงินกองทุนท้องถิ่น และทำตามกรอบที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่ภาคประชาชน ผู้สูงอายุ  กลุ่มแม่บ้าน เด็กนักเรียน จะเป็นผู้เขียนโครงการเข้ามา มีทักษะในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค ได้เป็นอย่างดี จึงไม่มีปัญหาใดๆตามมา และทางเทศบาลเชิงดอย ได้ดำเนินการตามกรอบ แผนงานมาโดยตลอด.

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ ผู้สื่อข่าวูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่