เช็คยอดผ้าป่า สวัสดิการ อปพร.โคราช ธารน้ำใจล้นหลาม ยอดเงินกองทุน 5.6 แสนบาท ขาด 3 อำเภอไม่มีตัวเงินบริจาค..!??
ผ้าป่า สวัสดิการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมยอดเงินบริจาคเข้าร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30น. ณ.ห้องประชุมศูนย์ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น โดยมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก อปพร.นครราชสีมา เพื่อใช้ในกิจกรรม อปพร. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิก อปพร. เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพียงกัน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็น ประธานในพิธีทอดผ้าป่า อปพร. ในครั้งนี้

 


อปพร. เป็นคำย่อจากชื่อเต็ม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นอาสาสมัครที่เกิดขึ้นถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 26 ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งหน่วย อปพร. ขึ้นทุกอำเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนภาคราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมิได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน เป็นผู้เสียสละทั้งเวลาและกำลังกายภาพ ทางคณะกรรมการศูนย์อาสาป้องกันภัยจังหวัดนครราชสีมา ที่มีนายวิเชียร ผวจ.โคราชเป็นประธานตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดขึ้น ได้จัดการทอดผ้าป่าระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ได้เงินสดจาก 29 อำเภอ ที่นำผ้าป่ามาร่วมในงานพิธี

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง