ชาวบ้านที่ถูกป่าไม้ยึดที่ทำกิน ลุยหน้าศาลากลางชุมนุม ไล่บี้ราชการ อย่าเลือกปฏิบัติกับภูเขากรรณสูต (มีคลิป)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  ที่หน้าศาลากลาง จ.เลย  กลุ่มรักษ์เมืองเลย  สมัชชาประชาชนอีสานเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (สมอท.)  พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านที่ถูกทางหน่วยงานราชการเข้ายึดที่ดินทำกินจากอำเภอด่านซ้าย จ.เลย  รวมกว่า 30 คน  นำโดยนายคุ้มพงษ์  ภูมิภูเขียว  ทนายความกลุ่มรักษ์เมืองเลย  นายทศพล  พรหมเกตุ  เลขาธิการสมอท. และนายจตุพร  ศิลาชัย  ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน  ได้เดินทางมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในกรณีที่ดินของตระกูลกรรณสูตในพื้นที่อำเภอภูเรือและด่านซ้าย  และเท่าเทียมกันกับที่ชาวบ้านถูกยึดที่ดินทำกิน 

 

 


ทั้งนี้  แกนนำผู้ชุมนุมได้อภิปรายผ่านนำเครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก  เรียกร้องให้หน่วยงานราชการบังคับใช้กฎหมาย เข้ายึดคืนที่ดินจากการครอบครองของนายเปรมชัย  กรรณสูต  และเครือญาติ  กลับมาเป็นของรัฐโดยเร็ว   พร้อมกล่าวโจมตีการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เพิกเฉย ปล่อยให้ตระกูลกรรณสูตเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินจำนวน 147 แปลง เนื้อที่กว่า 6,200 ไร่  ทั้งๆที่ถูกกรมที่ดินสั่งเพิกถอนไปแล้วเมื่อปี 2546   ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับกรณีที่ชาวบ้านในตำบลโป่ง  อ.ด่านซ้าย  ที่ถูกกรมป่าไม้ และหน่วยงานราชการเข้ามาตรวจยึดพื้นที่เมื่อปี 2560  พร้อมกับที่ดินของนายทุนอีกหลายแปลง กลับต้องถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่อย่างเด็ดขาด  ทำให้ชาวบ้าน ที่ไม่ใช้นายทุนต้องได้รับความเดือดร้อนไปด้วยอีกว่า 50 ราย  ที่ไม่มีที่ดินทำกิน

นายจตุพร  ศิลาชัย  ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน   กล่าวว่า ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูเพาะปลูกข้าวโพดแล้ว ชาวบ้านยังไม่มีที่ดินทำกิน เพราะถูกทางราชการมายึดไปหมดแล้ว  หากไม่สามารถปลูกข้าวโพดได้ ชาวบ้านต้องสูญเสียรายได้ที่จะต้องไปเลี้ยงดูครอบครัว และใช้หนี้สิน  จึงขอวิงวอนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโปรดเห็นใจปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน  และพิจารณาแก้ปัญหาให้โดยเร็ว

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง