ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ให้กับนักเรียนและประชาชนจนน้ำตาไหล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า (ชมคลิป)
วันที่ 20 ก.พ. 61  พันเอก ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร หัวหน้าชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 3 นำชุดวิทยากรชุดขุนศึก 32 ชุดที่2 บรรยายให้ความรู้การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยมีนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” นักเรียน กศน. อำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน อ.แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 300 คน เข้ารับฟังการบรรยาย เพื่อสร้างจิตสำนึกรักในความเป็นไทย ตลอดจนเข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ หอประชุมโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน


ตลอดระยะเวลาการบรรยาย ประกอบแสงสีเสียง ทำให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย ตลอดจนรับรู้ถึงโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่พ่อหลวงของพสกนิกรชาวไทย ได้ทรงช่วยส่งเสริมให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรับรู้ถึงอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน มีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า รวมทั้งวีรกรรมของบรรพชนในอดีตที่เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกปักรักษาแผ่นดินไว้ให้ปวงชนชาวไทยจนถึงทุกวันนี้ จนทำให้ผู้เข้าร่วมรับฟังซาบซึ้งถึงกับน้ำตาไหล และได้ร่วมกันปฏิญาณตนที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดิน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง