ห้องสมุดอาเซีย!!รมว.ต่างประเทศรุดมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 35 ให้โรงเรียนปากพนังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประชาคมอาเซี่ยน
 (24 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 17 .00 น.งานนี้ (23 ก.พ.)  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 35 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวราวุธ  ภู่อภิญญา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวบุศรา  กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 พร้อมด้วยผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนปากพนังร่วมในพิธีเปิด

 

 


สำหรับโครงการมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ เป็นโครงการที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป สำหรับโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ  และในปีงบประมาณพ. ศ. 2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  จึงได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียนเพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน โดยได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ นครศรีธรรมราช พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยอง และจันทบุรี เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการมี ความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ในขบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง