ชาวบ้านหนองกอง แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง สืบสานประเพณี บุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ รักษาวัฒนธรรมอีสาน (คลิป)
ชาวบ้านหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันจัดขบวนแห่เชิญผะเหวด หรือพระเวสสันดร จากป่าเข้าเมืองตามประเพณี บุญมหาชาติของชาวอีสาน ที่ร่วมกันทำและสืบทอดมาเป็นประจำทุกปี หนึ่งในวัฒนธรรมอิสาน ที่ทุกคนในหมู่บ้านร่วมกันจัดขึ้น หลังฤดูเก็บเกี่ยว เนื่องจากชาวบ้านหนองกองเป็นชาวอิสานที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่เป็นส่วนใหญ่

สำหรับบุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติชาวอีสาน จะจัดทำกันทุกหมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึงกลางเดือน 5 หรือเรียกอีกอย่างว่าบุญเดือนสี่ ก็คือ การเทศน์มหาชาติ เป็น 1 ในประเพณี 12 เดือน หรือ ฮีท 12 ของชาวอีสาน ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม (เดือนสี่) เป็นงานบุญเก่าแก่ที่มีอยู่คู่กับชาวอีสาน การจัดงานบุญผะเหวดนั้น จึงสำคัญอยู่ที่การเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก หรือเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา โดยชาวอีสานมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าฟังเทศน์ครบทั้งหมดวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ ไปเกิดในภพพระอริยเมตไตรย์

จากป่าเข้าเมือง

ส่วนการแห่พระเวสสันดรกลับเข้าเมือง เป็นการแห่บุญใหญ่ที่สร้างความสุขสนุกสนานแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วกัน แต่ถ้าหากถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ในตำนานฮีตสิบสอง  โดยชาวบ้านหนองกอง ต่างพากัน จัดขบวนแห่ไปอัญเชิญพระเวสสันดรและนางมัทรีเข้าเมือง โดยสมมติให้พระเวสสันดร และนางมัทรีไปอยู่ป่าแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งอาจเป็นป่าจริงหรือทุ่งนา  พอไปถึงที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นที่เริ่มต้นแห่เผวส ก่อนเริ่มต้นแห่มีการอาราธนาศีลและรับศีลและห้าก่อน แล้วทำพิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวสสันดรกับนางมัทรีนิ เสร็จแล้วกล่าวอันเชิญพระเวสสันดรและนางมัทรีเข้าเมือง โดยให้นั่งไปบนหลังช้างพร้อมด้วยกันหาชาลี โดยในขบวนจะมีการแห่ผ้าที่มีรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดร ไปในขบวนด้วย

ขบวนแห่เชิญผะเหวด หรือพระเวสสันดร

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน