ยิ่งใหญ่สวยงามสมจริง.!!กำแพงเพชรจัดงานแสดงแสง สี เสียง เมืองชากังราวใต้ร่มพระบารมี เกริกหล้าชากังราว
เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 10 มีนาคม ส่วนที่วัดพระแก้ว ภายในอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลก ต.ในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดกำแพงเพชร  นายธัชชัย สีสุววณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการจัดงานแสดงแสง สี เสียง เรื่องนบพระมาฆปุรณมี กำแพงเพชรมรดกโลก ใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนมาร่วมชมจำนวนมาก

โดยการนำเสนอตำนานการสร้างเมืองชากังราวสืบมาจนเป็นมรดกวัฒนธรรมของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ งดงาม ซึ่งในอดีตพระแก้วมรกต ซึ่งคราหนึ่งเคยมาสถิตที่เมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นบริเวณที่จัดงานอยู่ในขณะนี้

ข้าศึกบุกเมือง

จังหวัดกำแพงเพชรมีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ เป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรือง มาตั้งแต่อดีต จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทราบว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย และมีความเจริญรุ่งเรื่องก้านพระพุทธศาสนามาช้านาน โดยเฉพาะในจารึกนครชุม ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไท ได้เสด็จมานมัสการพระบรมธาตุ เมืองนครชุม เมื่อปี พ.ศ.1,900 โดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 พระยาลิไท ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากลังกามาประดิษฐาน ณ เจดีย์พระธาตุนครชุม และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากต้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับตรัสรู้ มาประดิษฐานไว้เป็นมิ่งมงคลแก่แผ่นดินแห่งนี้ด้วย ดังความในจารึกนครชุมว่า ผิผู้ใดได้นบไหว้ กระทำบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุและพระศรีมหาโพธิ์นี้ ว่าไซ้ร์มีผลอานิสงส์พร่ำเสมอ ดั่งได้นบพระเจ้าบ้างแล

ใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน