เทศบาลประจวบฯ สั่งผู้ประกอบการโรงแรม ยื่นแบบ อ.6 ขอใช้อาคารให้ถูกต้อง! หลังพบเจ้าหน้าที่รัฐส่อทุจริตแอบอนุญาตมั่ว (คลิป)

วันที่ 13 มีนาคม นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กองช่างเทศบาลได้ทำหนังสือแจ้งเตือนเจ้าของอาคารที่ปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ( พ.ร.บ. ) ควบคุมอาคาร 2522 และบางส่วนพบว่ามีการก่อสร้างอาคารจำนวนมากทับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการแก้ไข เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนปัญหาจากการปิดเส้นทางเข้าบ้านพักอาศัย ยืนยันว่าจะใช้หลักการดำเนินการตามกฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ เบื้องต้นทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเดือนให้มีการรื้อถอนตามระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นหากพบว่าไม่ดำเนินการจะมอบหมายให้นิติกรใช้อำนาจหน้าที่เพื่อบังคับให้รื้อถอนต่อไป และขอชี้แจงว่ากรณีมีผู้ขอเช่าใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ ทางราชการไมสามารถเปิดให้เช่าใช้ได้

 

 


“ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองช่างได้เสนอให้ลงนามในคำสั่งเพื่อระงับการก่อสร้างอาคารที่ไม่ยื่นขออนุญาตของอดีตนายกเทศมนตรีรายหนึ่ง นอกจากนั้นมีโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 แต่ตรวจสอบพบว่ามีปัญหาจากการใช้อาคารผิดประเภท ล่าสุดได้ลงนามในคำสั่งแจ้งให้เจ้าของดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงเพื่อกำหนดลักษณะอาคารที่ใช้ประกอบกิจการโรงแรม สำหรับโรงแรมขนาดใหญ่บางแห่งมีคำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร เนื่องจากขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยแต่นำไปประกอบกิจการโรงแรมเข้าข่ายอาคารที่จะต้องมีการควบคุมการใช้ รวมทั้งการต่อเติมอาคารเกินจากส่วนที่ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สำหรับเทศบาลหากไม่รีบดำเนินการจะถือว่าเข้าข่ายในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 “ นายสุทธิพร กล่าว

 

 

ต่อมาตัวแทนสื่อมวลชนได้นำเอกสารหลักฐานยื่นร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ หลังจากพบว่ามีการใช้อาคารผิดประเภท นำอาคารที่พักอาศัยเปิดห้องพักรายวันมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 แต่ตรวจสอบพบว่าที่ทำการปกครองจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมอย่างถูกต้อง แต่ใช้เอกสารยื่นคำขออนุญาตไม่ครบถ้วนสำหรับอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ซึ่งอาจเข้าข่ายเลือกปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เนื่องจากการขอใบอนุญาตกิจการโรงแรม จะใช้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ อ.1 สำหรับใบ อ.6 จะเป็นใบรับรองการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 2522 หรือ ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทควบคุมการใช้

 

///////////ถาพ/ข่าว พอใจ จันทนา ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ประจวบคีรีขันธ์