เตรียมกระเป๋าตังค์ให้พร้อม.!!ผ้ามัดย้อมผ้าบาติกผ้าฝ้าย ฝีมือของชาวบ้านล้วนๆ3งานรวดเริ่ม23-25มี.ค.6-10 เม.ย.และ 9-12เม.ย.61นี้ที่ป่าซางลำพูน

      นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนผู้สนใจเลือกซื้อสินค้าผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก และผลิตภัณฑ์ของดีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ในงาน "บาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม" ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ บ้านกองงาม ,"งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง" ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 -10 เมษายน 2561 ณ บ้านดอนหลวง และ "งานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก" ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2561 ณ บ้านหนองเงือก วันนี้ ( 12 มีนาคม 2561 )

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง , นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง , นายกำธร เนตรผาบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “บาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม” ครั้งที่ 8 ,“งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ครั้งที่ 16 และ “งานสืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมของชุมชนตำบลแม่แรง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม และผลิตภัณฑ์จากผ้าของชุมชนตำบลแม่แรงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สู่ชุมชน และจังหวัดมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สื่อมวลชน และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนชมผ้าฝ้ายผ้ามัดย้อมผ้าบาติกฝรมือชาวบ้าน

ในปีนี้เทศบาลตำบลแม่แรง ได้กำหนดจัดงาน ทั้ง 3 งาน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ซึ่งงานแรกคือ “งานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม” ครั้งที่ 8 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ บริเวณหน้าวัดป่าเหียง บ้านกองงาม ในงานพบกับการเปิดร้านจำหน่ายผ้ามัดย้อมละผ้าบาติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ของดีบ้านกองงาม และหมู่บ้านใกล้เคียง ชมการสาธิตขั้นตอน กระบวนการผลิตจากผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม , การประกวดธิดาบาติก และชมการแสดงแฟชั่นโชว์หนูน้อยบาติก งานที่ 2 คือ “งานแต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ครั้งที่ 16 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าวัดดอนหลวง ลักษณะของการจัดงานเป็นแบบ “กาดปื้นเฮือน” จะเป็นช่วงเวลาของการลดราคาสินค้าประจำปี (สินค้าหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่สนใจ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสาธิตการทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง(กาดหมั้ว) ลานขันโตก การแสดงพื้นเมืองจากชาวบ้านและนักเรียนในชุมชน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ผ้ามัดย้อมของดีป่าซาง
         งานที่ 3 คือ “งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก” ครั้งที่ 12 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าวัดหนองเงือก ลักษณะของการจัดงานจะคล้ายคลึงกับงานที่ 2 แต่เพิ่มเติมในด้านผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายนาโน ที่หมู่บ้านนี้ได้คัดเลือกให้เป็นแกนนำหลักของเครือข่ายกลุ่มทอผ้าของจังหวัดลำพูน อีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า ของดีตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน

ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดลำพูน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง