โคราช ! องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมรับมือภัยแล้งที่กำลังใกล้เข้ามา เน้นแก้ปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมาก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำเภอและชุมชนต่างๆก็ได้หาแนวทางแก้ไขและเตรียมรับมือโดยได้เน้นการแจกจ่ายน้ำตามปกติหรือสูบบาดาลขึ้นมาใช้ ซึ่งภายในพื้นที่อบต.ขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้มีแนวทางเตรียมรับมือและแก้ไขแล้ว โดยได้รับนโยบายมาจากนายอำเภอบัวใหญ่เรียบร้อยแล้ว


นายยศวริศ ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง กล่าวว่า ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองได้สูบน้ำมาจากแหล่งน้ำและบาดาลขึ้นมากักเก็บไว้เป็นที่เรียบร้อย ส่วนในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ที่นาปรัง ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ก็ทำนาปรังน้อยอยู่แล้ว แต่ถ้าเกษตรกรรายไหนยังทำอยู่ทางนายอำเภอก็แนะนำให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทนในเวลาหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้ ถ้ากรณีฝนไม่มาทางองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองก็มีน้ำที่กักเก็บไว้ตามจำนวนเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคอย่างแน่นอน

สำหรับภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ตามที่มีนโยบายของนายประพัฒน์พงษ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่นั่นก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าปีนี้ทางอำเภอบัวใหญ่จะไม่แล้งอย่างแน่นอนเพราะทางอำเภอได้มีแผนรับรองเรื่องน้ำไว้เป็นอย่างดีและมั่นใจว่าประชาชนชาวบัวใหญ่จะไม่เดือดร้อนในเรื่องน้ำในการเกษตรหรืออุปโภคบริโภค

ภาพ/ข่าว ศุภชัย อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง