ปทุมธานี เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าร่วมกับหลายหน่วยงานประชุมเข้มปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 มี.ค.61 ที่อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลวงหลวง จังหวัดปทุมธานี นายคำรณ ชูเดชา เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า นายสหกรณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม กรมการปกครอง นพ.นิพนธ์ ชินายยท์เวช กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบก.จ.ปทุมธานี และรศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.) ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ หรือร้านจำหน่วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558, 46/2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ด้าน นายคำรณ ชูเดชา  เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า กล่าวว่า วัตถประสงค์ของการจัดงานนี้ขึ้นเพื่อก็เป็นความร่วมมือของกระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งเราจะจัดพื้นที่เชิงบวก กับผู้ประกอบการร้านเหล้าที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่เราก็บังคับใช้กฎหมายด้วยการลงไปจับและปรับปิดสถานบริการเพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญในจังหวัดปทุมธานีนั้น มีร้านเหล้าใกล้มหาวิทยาลัยนั้นเยอะมาก ซึ่งทางเราก็มองเห็นว่าควรจะทำ ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ให้รู้ถึงข้อกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการนั้นค้าขายได้อย่างถูกต้อง และอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ หลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ปงสรรพสามิตและสาธารณสุขได้มีความเข้าใจในข้อกฎหมายและทำงานกันเป็นทีม ซึ่งในวันนี้ทางเราเห็นว่าเป็นการทำงานในเชิงบวก ทั้งทางด้านหน่วยราชการและภาคประชาชน ซึ่งแต่ละคน ก็ทำตามข้อกฎหมายของตนเอง จะไม่ให้มีผลกระทบต่อเยาวชนและสังคม ซึ่งทางด้าน เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้านั้น ก็จะทำอย่างนี้ทั่วประเทศโดยเริ่มจากจังหวัดปทุมธานีไปจังหวัดแรก  ในส่วนของร้านขายเหล้ารอบรอบมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศในเวลานี้ เส้นทางเราเข้าใจว่า ที่เกิดขึ้นรอบรอบมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ที่มีเยาวชนเยอะและสามารถขายทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ กฎหมายโซนนิ่ง เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อลดความเบาบาง ให้ร้านเหล้านั้นห่างไกลออกไป เพราะร้านเหล้านั้นเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชน ร้านใหม่ต้องไม่เพิ่มร้านเดิมต้องทำตามกฎหมายเครือข่าย มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าที่เชิญมาในวันนี้ เป็นร้านเก่าทั้งหมด ซึ่งเป็นร้านที่ถูกกฎหมาย คุณต้องทำให้ถูกกฎหมายถ้าคุณทำไม่ถูกกฎหมายร้านคุณจะถูกปิดและเปิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ จะได้ไม่มามอมเยาวชนหรือให้น้อยที่สุด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง