รอมแพง บอกอยุธยาเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ยืนยันมีบุพเพสันนิวาสภาค 2 ในเสวนาสาธารณะ "บุพเพสันนิวาส" อ่านนิยาย ดูละคร ย้อนดูอยุธยา (ดูคลิป)
ที่ ลานไทร วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “รอมแพง” หรือ อุ้ย จันทร์ยวีร์ สมปรีดา ผู้ประพันธ์ นวนิยาย บุพเพสันนิวาส อ.วรางคณา ปัญญามี สาขาวิชาภาษาไทย อ.ศุภสุตา ปรีเปรมใจ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสวนาสาธารณะ ในหัวข้อ "บุพเพสันนิวาส" อ่านนิยาย ดูละคร ย้อนดูอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับพร้อมรายงานวัตถุประสงค์


ผศ.ดร.ภาคินฯ เปิดเผยว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ คุณ “รอมแพง” หรือ อุ้ย จันทร์ยวีร์ สมปรีดา ผู้ประพันธ์ นวนิยาย บุพเพสันนิวาส ได้เดินทางมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมถึงมุมมองแนวคิดที่สะท้อนจากละคร บุพเพสันนิวาส การเสวนาในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชน นิสิต นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยามากขึ้น รวมทั้งให้ความสนใจในการมาเที่ยวชม และร่วมอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน อันเป็นมรดกสำคัญของชาติและของโลก


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง