ตรวจเข้ม!! ทะเลสาปทุ่งกุลา..แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ร่วมรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดเหล้า" (ชมคลิป)
ทะเลสาปทุ่งกุลา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ของอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้รณรงค์สงกรานต์ ปลอดเหล้า โดยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประชาคมสร้างสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และคณะอนุกรรมการควบคุมร่วมกันรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดเหล้า” เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกันได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย จากอันตรายในการลงเล่นน้ำ และลงเรือท่องเที่ยวในบริเวณทะเลสาป

 

จนท.เดินรณรงค์ตามร้านค้าทะเลสาปทุ่งกุลา

วันนี้ วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา10.00น ที่บริเวณทะเลสาปทุ่งกุลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายศักดา เชื้ออินทร์ ประธานประชาสังคม สุรินทร์สร้างสุข กล่าวเปิดงานสงกรานต์ “ปลอดเหล้าทุ่งกุลาปลอดภัย” ณ ทะเลสาปทุ่งกุลา ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งทะเลสาบทุ่งกุลแห่งนี้ ทาง อบต.ทุ่งกุลา ได้จัดงบประมาณในการขุดลอก ในการก่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของอำเภอชุมพลบุรี ซึ่งทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งร้านค้าในบริเวณทะเลสาบ ก็จะไม่มีการจำหน่ายสุรา และเป็นเขตห้ามดื่นสุราของเมาในบริเวณทะเลสาปนี้ด้วย

 

ผู้คนมาเล่นน้ำที่ทะเลสาปทุ่งกุลาและสัมภาษณ์พ่อค้าอาหาร

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง