สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานหีบทองทึบบรรจุสรีระสังขารหลวงปู่ท่อน (มีคลิป)
จากการที่พระราชญาณวิสุทธิโสภณ หรือหลวงปู่ท่อน ญาณธโร  เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย  พระเกจิดังของจังหวัดเลย สายปฏิบัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ละสังขารอย่างสงบด้วยโรคชราในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  กทม. เวลา 16.45 น. สิริอายุ 89 ปี 69 พรรษา และได้นำสรีระสังขาร ณ.ศาลาใต้เจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณ วัดป่าศรีอภัยวัน  ต.นาอ้อ  อ.เมือง จ.เลย 

 


ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 61 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานหีบทองทึบ บรรจุสรีระสังขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณ หรือหลวงปู่ท่อน ญาณธโร พร้อมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อัญเชิญพวงมาลาส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมารี, สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ,พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง