จ่อร้อง ปปช เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมละเว้นปฎิบิติหน้าที่ !! แฉเพิ่ม 3 เจ้าของโรงแรมหัวหิน ดอดนำใบอนุญาตเถื่อนจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี

วันที่ 16 เมษายน นายอุดม ศรีมหาโชตะ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก กรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ขอให้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รื้อสาระบบการออกใบอนุญาตให้โรงแรมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงแรม 2547 และตรวจสอบการใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ( อปท.) เนื่องจากเชื่อว่าปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากการซื้อขายใบอนุญาตโรงแรม การยื่นเอกสารควบคุมอาคารไม่ครบถ้วนแต่ทางราชการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการส่อไปในทางทุจริตมีอีกหลายจังหวัด ไม่แตกต่างจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากมีการเผยแพร่สำเนาข้อมูลหลุดจากไลน์แอปพลิเคชั่น มีการคุยระหว่างอดีตผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และปลัดอำเภอรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์

 

“ ปัญหาการออกใบอนุญาตให้โรงแรมเถื่อนเกิดจากผู้ประกอบการบางราย เสนอผลประโยชน์ให้ทางราชการเพื่อเลี่ยงกฎหมายควบคุมอาคาร และการควบคุมสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการต้องลงทุนทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจำนวนห้องที่กำหนด แต่เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายต้องการใบอนุญาตเร็วขึ้น กลุ่มนี้จึงซื้อใบอนุญาตใบละประมาณ 1 ล้านบาท และพบว่ามีผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำตามกฎหมายถูกต้อง แต่มีการเรียกรับเงินสินบนรายละ 30,000 - 50,000 บาท เพื่อเร่งรัดขั้นออกใบอนุญาต หากไม่จ่ายอาจโดนกลั่นในขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการและขั้นตอนการต่อใบอนุญาต หลายปีที่ผ่านมาสมาคมโรงแรมไทยได้เสนอให้กรมการปกครองเร่งจัดระเบียบโรงแรมให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้รับบริการ และความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ แต่มีอุปสรรคพอสมควร“ นายอุดม กล่าว


ด้านแหล่งข่าวจากข้าราชการระดับสูงที่ศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายใบอนุญาตโรงแรมเถื่อนใน อ.หัวหิน จำนวน 6 แห่ง ปรากฏรายชื่อในสาระบบที่สำนักงานปกครองจังหวัด แต่ไม่พบฐานข้อมูลที่ อ.หัวหิน ล่าสุดพบหลักฐานเจ้าของโรงแรมเถื่อน 3 แห่ง นำใบอนุญาตที่มีการซื้อขาย ไปจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีผ่านเสมียนตราอำเภอ ประกอบด้วยโรงแรมหรูใกล้เทศบาลหัวหิน โรงแรมแห่งหนึ่งใน ต.หินเหล็กไฟ และโรงแรมใกล้คอนโดเชน โรงแรมทั้งหมดไม่ได้ยื่นขออนุญาตผ่านอำเภอ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตควบคุมอาคาร และที่ผ่านมามีการวิ่งเต้นเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามทะเบียนคุมของอำเภอ

ด้านแหล่งข่าวจากข้าราชการระดับสูงที่ศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายใบอนุญาตโรงแรมเถื่อนใน อ.หัวหิน จำนวน 6 แห่ง ปรากฏรายชื่อในสาระบบที่สำนักงานปกครองจังหวัด แต่ไม่พบฐานข้อมูลที่ อ.หัวหิน ล่าสุดพบหลักฐานเจ้าของโรงแรมเถื่อน 3 แห่ง นำใบอนุญาตที่มีการซื้อขาย ไปจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีผ่านเสมียนตราอำเภอ ประกอบด้วยโรงแรมหรูใกล้เทศบาลหัวหิน โรงแรมแห่งหนึ่งใน ต.หินเหล็กไฟ และโรงแรมใกล้คอนโดเชน โรงแรมทั้งหมดไม่ได้ยื่นขออนุญาตผ่านอำเภอ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตควบคุมอาคาร และที่ผ่านมามีการวิ่งเต้นเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามทะเบียนคุมของอำเภอ

 

“ ส่วนการร้องเรียนปลัดอำเภอรายหนึ่งที่ปรากฎชื่อในไลน์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเมื่อปี 2559 กรณีเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ อ.ทบสะแก จ่ายเช็ค 40,000 บาท ขณะนี้ผลการสอบสวน ยังไม่คืบหน้า มีการนำเรื่องไปเก็บเพื่อช่วยเหลือข้าราชการระดับสูงบางราย ได้แจ้งห้ผู้เสียหายนำเอกสารหลักฐาน เข้าร้องเรียน ป.ป.ช. จังหวัดเพื่อดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แจ้งผลสอบไม่ผู้ร้องทราบภายใน 60 วันและผลสอบไม่คืบหน้านาน 2 ปี และขณะนี้มีข่อมูลไลน์หลุดเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังมีข้อมูลว่าปลัดรายเดียวกันมีชื่อรับเช็คอีก 3 แสนบาท ค่าวิ่งเต้นออกใบอนุญาตโรงแรมเถื่อน สั่งจ่ายผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ”

 

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในอดีตตนเคยดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตโรงแรมโดยตรง ยอมรับว่าหลังจากมาทำหน้าที่ได้ไม่นานปลัดอำเภอรายหนึ่งที่มีรายชื่อเกี่ยวกับการไลน์หลุด ได้ยื่นใบลาออกจากราชการ และ ก่อนหน้านั้นทราบว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบอำนาจในการลงนามใบอนุญาตโรงแรมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรายหนึ่ง ทำการแทนตามอำนาจหน้าที่ ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลว่าสาระบบโรงแรมเถื่อนที่ทำผิดขั้นตอนที่เก็บไว้ในสำนักงานปกครองจังหวัดจะสูญหาย ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เนื่องจากเบื้องต้นอาจมีฐานข้อมูลในสาระบบไม่ตรงกับที่ทำการปกครองหลายอำเภอ ยืนยันว่าสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้////////////ภาพ/ข่าว พอใจ จันทนา ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพ/ข่าว ยุทธนา จงประสบโชค