เปิดเทศกาลหนังใหญ่ไฟกะลา บรรยากาศย้อนรอยวิถีชุมชนโบราณ สืบสานการแสดงศิลปวัฒนธรรมแต่โบราณ

     เทศกาล “ หนังใหญ่ไฟกะลา ครั้งที่ 5 ” จัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรมไทย วัดบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน

 


    มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานหนังใหญ่วัดบ้านดอน ซึ่งเป็นมหรสพเก่าแก่ ที่อยู่คู่จังหวัดระยองมากกว่า 200 ปี และเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆในท้องถิ่นและศิลปะด้านการแสดงวัฒนธรรมไทยทั่วไปได้แก่ หนังสด และ การแสดงโขน รวมถึงหุ่นละครเล็ก ซึ่งในการจัดงานได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้านความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในท้องถิ่นจึงได้มีการดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาถึง 5 ครั้ง

   สำหรับในการจัดงานลานวัฒนธรรมหนังใหญ่ไฟกะลาครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆด้านวัฒนธรรมไทย อาทิเช่น กิจกรรม การสาธิตอาหารคาวหวาน ของท้องถิ่นกิจกรรมด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน และ การแสดงนิทรรศการต่างๆ

ภาพ/ข่าว อัจฉรา วิเศษศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระยอง