เข้มขลัง !! ชาวบ้านที่บนบานศาลกล่าว และขอพรไว้กับศาลปู่ตา เมื่อได้สมความปรารถนา ก็จะนำอาหารคาวหวาน การแสดงต่างๆมาถวาย
(18 เม.ย.61)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ต่างก็หาวิธี แก้ปัญหาเพื่อสู้กับความแห้งแล้ง อย่างที่หมู่บ้านทุ่งมนต์  ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ชาวบ้านพร้อมใจกันมาทำพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิของหมู่บ้าน เพื่อขอให้ฝนตกลงมาบรรเทาความเดือดร้อน โดยชาวบ้านทุ่งมนต์แห่งนี้ มีประเพณี เข้มขลัง ประกอบการเซ่นปู่ตา ในเดือนหกของทุกๆปี  ซึ่งชาวบ้านที่บนบานศาลกล่าว และขอพรไว้กับศาลปู่ตา เมื่อได้สมความปรารถนา ก็จะนำอาหารคาวหวาน การแสดงต่างๆมาถวาย  หลังจากพิธีเซ่นไหว้ปู่ตาเรียบร้อยแล้ว

จุดบั้งไฟ

และมีการจุดบั้งไฟเล็ก จำนวน 3 บั้ง โดยมีความเชื่อว่า จุดบั้งที่  1 เป็นการบูชาพญาแถนขอฟ้า ขอฝน ให้ฝนตกตามฤดูกาล จุดบั้งที่ 2 เพื่อขอให้ปู่ตาช่วยปกปักรักษาลูกหลานในชุมชนให้อยู่ดีมีสุข  และจุดบั้งที่ 3 เพื่อให้ปู่ตาช่วยดูแลรักษาวัว ควายที่ใช้สำหรับไถนา ให้วัวควายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน สามารถไถนาให้เจ้าของทำนาได้เสร็จสมบูรณ์       

 

แก้บน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง