ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จ.สกลนคร รุกหนักด้านป้องกันอุบัติเหตุทางถนน หลังพบสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่สูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง
ที่ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิ้วด่อน ได้เป็นประธานเปิดโครงการ อปพร.ร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจร ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีคณะทำงานจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองสกลนคร (ศอปถ.) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเมืองสกลนคร (พชอ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร. ภาคีเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ตำบลงิ้วด่อน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 


ด้วยเหตุที่พื้นที่ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ ที่เชื่อมต่อกับอำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอนาแก อำเภอธาตุพนม รวมไปถึงจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอื่นๆ พื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ติดกับทางหลวงสายนี้เช่นหมู่บ้านกกกอก บ้านเหล่าพังผือ บ้านนามน บ้านนายอ บ้านคูสนาม บ้านโพนงาม และบ้านดอนหมู ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีถนนตรอก ซอกซอย เพื่อเชื่อมกับทางหลวงสาย ๒๒๓ อยู่เป็นจำนวนมาก จุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนจึงมีมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในแต่ละรอบปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง เคยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วหลายราย และนับวันแต่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนมีสถิติที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากประชาชนได้ใช้ยวดยานพาหนะสัญจรไปมามากขึ้นนั้นเอง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง