ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้มอบโล่รางวัลนำเด็กปัญญาอ่อนรำวงเต้นโชว์
    เมื่อเวลา13.40 วันนี้ ที่ห้องหาดใหญ่ฮอล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าเช็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการหารายได้ประจำปี 2561ของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา  พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ณ สงขลา  ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา และคณะกรรรมการ พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลา ให้ความสนใจจำนวนมาก

                                                                                            


นางทัศนีย์ ณ สงขลา กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นกองทุนพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีความพกพร่องทางสติปัญญา เพื่อฟื้นฟูบุคคลปัญญาอ่อนทั่งที่มาพักอาศัยอยู่ในศูนย์และที่อยู่ในชุมชนในด้านการศึกษา การแพทย์ การฝึกอาชีพ การสังคมและสวัสดิการสังคม

    ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลาเป็นองกรการกุศลในสังกัดของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ทำหน้าที่ฟื้นฟูบุคคลปัญญาอ่อนทั่งที่มาพักอาศัยอยู่ในศูนย์และที่อยู่ในชุมชนในด้านการศึกษา การแพทย์ การฝึกอาชีพ การสังคมและสวัสดิการสังคม  และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสภาวะปัญญาอ่อน สาเหตุการเป็นปัญญาอ่อนและการป้องกันการเป็นปัญญาอ่อน มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

                                                                                                        


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง