วันสำคัญของโลก!! เมืองคอนเตรียมจัดงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 วันที่ 23-29 พฤษภาคม นี้
วันที่ 14 พ.ค.  2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครศรีธรรมราช รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร , ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและพุทธภูมิ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และประพฤติปฎิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และสนับสนุนการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก


นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าในช่วงวันวิสาขบูชาทางจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆขึ้น อาทิ การรณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาว ลด ละเลิกอบายมุข เข้าวัดปฎิบัติธรรมการประดับโคมประทีป ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นต้น โดยเฉพาะวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. การเสวนาธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ ศาลาประชาคมโรงละครฯ เวลา 16.00 น. ประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน 5 ผืน ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.30 น. จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 90 รูป เวลา 16.00 น. พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน เวลา 16.30-17.00 น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏราชทาน เวลา 18.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและเวียนเทียน ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) และเวลา 20.00 น. เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขบูชา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง