อำเภอสัตหีบ!!จัดอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการประชาชนในพื้นที่
                วันนี้ 15 พ.ค.61 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเทพปราสาทเตาถ่าน  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี น.ส.รัดใจ บัณฑิตศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุ ประชาชน เข้าร่วมในโครงการ


                สำหรับ การจัดโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานรัฐที่ออกให้บริการนอกพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ ตลอดจน เพื่อให้หน่วยงานส่วนราชการบูรณการร่วมกันในการให้บริการประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับหน่วยงานรัฐ นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน