ทหารเรือร่วมพัฒนาเก็บขยะชายหาดดงตาลเนื่องในวันอาภากร

                วันนี้ 16 พ.ค.61 พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ มาเป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะและพัฒนาชายดงตาล กองเรือยุทธการ เนื่องในวันอาภากร ณ หน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ข้าราชการในหน่วยขึ้นตรง เข้าร่วมในกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 


                ด้วยในที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐาน และพัฒนากิจการทหารเรือ กองทัพเรือจึงมอบหมายให้หน่วยต่างๆ จัดกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากระเบียบปฏิบัติประจำที่กำหนดไว้ โดยเน้นให้จมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชน เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ในปีนี้ กองเรือยุทธการ จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการพัฒนาชายหาดดงตาล ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กองเรือยุทธการเป็นหน่วยรับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

                พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง  กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนนี้ เป็นดำริของผู้บัญชาการทหารเรือ ให้หน่วยขึ่นตรงต่างๆของกองทัพเรือ พิจารณาจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแผร่พระเกียรติคุณ ของ พลเรือเอก  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาทหารเรือไทย กองเรือยุทธการเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เป็นการแสดงออกของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง