รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่!! ตรวจติดตามศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า (มีคลิป)

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ ตรวจติดตามศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณด่านกักกันสัตว์นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดูแลสุนัขและแมวจากพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งถูกนำมากักกันในศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดด้านการจัดการสุขภาพสัตว์และการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้มีเหมาะสม

 

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ ตรวจติดตามศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า (มีคลิป)

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มอบหมายให้ด่านกักกันสัตว์นครพนม จัดตั้งเป็นศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 โดยรับสุนัขและแมวที่มีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ซึ่งสุนัขและแมวส่วนใหญ่ ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ และประชาชนในชุมชนที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารวบรวมนำส่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อนำมากักกัน สังเกตอาการ และเฝ้าระวังโรคตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ รวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า สู่คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ในพื้นที่เกิดโรค

 โดยในระหว่างการกักกันนั้น เจ้าหน้าที่ของศูนย์เฉพาะกิจฯ ได้มีการแยกเพศ ขนาด และอายุ เพื่อง่ายต่อการดูแล การให้อาหาร และการจัดการทั่วไป การคัดแยกสัตว์ป่วยเพื่อทำการรักษา และที่สำคัญสัตวแพทย์ประจำศูนย์เฉพาะกิจฯ ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว ตัวละ 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 4 วัน ทั้งนี้ การกักกัน สังเกตุอาการ และเฝ้าระวังโรค จะใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะถือว่าปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากนั้น กรมปศุสัตว์จะติดต่อเจ้าของสัตว์ให้มารับกลับ หรือกรณีที่สัตว์ไม่มีเจ้าของจะพิจารณาดำเนินการหาบ้านใหม่ หรือส่งต่อให้สถานที่พักพิงสัตว์ที่มีความพร้อมรับดูแลต่อไป

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ ตรวจติดตามศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า
ซึ่งจากการรายงานของศูนย์เฉพาะกิจกักกันสัตว์เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าแห่งนี้ พบว่ามีการรับสุนัขและแมวมาตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 โดยมีการทยอยนำเข้าจากพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดใกล้เคียงดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 และในระหว่างการกักกันนั้น ได้มีสุนัขและแมวเสียชีวิตจำนวนหนึ่งด้วย โรคพิษสุนัขบ้า โรคลำไส้อักเสบ โรคไข้หัดสุนัข โรคพยาธิในเม็ดเลือด โรคปอดบวม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสุนัขขนาดเล็กที่อายุน้อยกว่า 4 เดือน ปัจจุบันศูนย์เฉพาะกิจฯ แห่งนี้มีสุนัขและแมวอยู่ในความรับผิดชอบประมาณ 700 ตัว ซึ่งในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ จะมีสุนัขที่ครบกำหนดการกักกัน 6 เดือน และมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 120 ตัว ส่วนที่เหลือจะทยอยครบกำหนดการกักกันภายในเดือนตุลาคม 2561 อย่างไรก็ตามได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เฉพาะกิจฯ เพิ่มเติมอาหารที่เหมาะสมกับสัตว์ป่วย การทำความสะอาดคอกและรางอาหาร ระมัดระวังการจับบังคับสัตว์ให้เหมาะสม การสังเกตอาการสัตว์ป่วยในระยะเริ่มต้น การเพิ่มจำนวนสัตวแพทย์และเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรค สำหรับดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคคลากรด้วยการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทั่วไปมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุนัขและแมว ในรูปแบบโครงการประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้การดูแลสุนัขและแมวในศูนย์เฉพาะกิจฯ แห่งนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล สำนักข่าวทีนิวส์ นครพนม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง