“สุดอลังการบุญบั้งไฟชาวนครว่าน”…อบต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ ร่วมกับชาวตำบลบ้านว่าน จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 พ.ค. 2561 ที่บริเวณถนนด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายเจริญ จันทะวงศ์ สมาชิกสภาจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอท่าบ่อ) เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านว่าน ประจำปี 2561 โดยมีนายประภาส คลังชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน กล่าวรายงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ร่วมกับชาวตำบลบ้านว่าน ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีคณะผู้บริหาร อบต.บ้านว่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่าน และชาวตำบลบ้านว่านร่วมในพิธีจำนวนมาก

“สุดอลังการบุญบั้งไฟชาวนครว่าน”…

นายประภาส คลังชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านว่าน ประจำปี 2561 นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสมัครสมานสามัคคี และร่วมกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด  และเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนไทย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

อบต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ ร่วมกับชาวตำบลบ้านว่าน จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง