มหากุศลในชีวิต!!วันวิสาขบูชาโลก“วัดเขาพระทอง”จัดใหญ่“ปิดทองห่มผ้าหลวงพ่อองค์ใหญ่”-นำร่องโครงการ“ประชารัฐวัดสร้างสุข”5ส.พลิกฟื้นวิถีไทย
 “วัดเขาพระทอง”เป็นวัดเก่าแก่มีอายุนับ 1,000 ปี ตามประวัติทราบว่าสร้างขึ้นพร้อมกับการก่อสร้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ประดิษฐานพระหลวงพ่อองค์ใหญ่ ที่มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ธรรมะและธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อีกด้วย”

หลายปีที่ผ่านมาทางวัดได้พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติศาสนาและวัฒนธรรม  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ให้ความศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมากราบนมัสการหลงพ่อองค์ใหญ่และเที่ยวชมภายในวัดตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภายในวัดเขาพระทองยังมีสิ่งมหัศจรรย์ สิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้น อาทิ ถ้ำโหม่งซึ่งมีความอัศจรรย์ตรงที่เมื่อใช้ไม้หรือของแข็งเคาะชะง่อนหินภายในถ้ำจะมีเสียงดังคล้ายเสียงโหม่งหนังตะลุง ในปัจจุบันทางวัดใช้เป็นสถานที่เก็บพระพุทธรูปเก่าแก่ โดยสร้างบันไดทางขึ้นได้อย่างสะดวกกงว่าที่ผ่านมา รอยฝ่ามือคนโบราณบนผนังถ้ำ  รูเหล็กไหลที่เจาะลึกไปในหินผนังถ้ำ หินรูปนางฟ้า” เป็นต้น

“ทางวัดยังได้ก่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาผสมผสานกับของเก่า อาทิ ถ้ำจำลองภายในถ้ำจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์จุตุคาม-รามเทพ ประติมากรรมลอตเตอรี่ไทย รูปปั้นหนูเงิน-หนูทองยักษ์ และยังมีสัตว์แสนรู้และแปลกประหลาดเลี้ยงไว้หลายชนิด เช่น นกขุนทองพูดได้ หมู 6 นิ้ว กบสีทองหรือเจ้าชายกบ ปลาดุกเผือก ปลาดุกสีทอง นกยูง ไก่ฟ้าพญาลอ เต่าหิน  ล้วนแล้วแต่ท้าทายให้มาพิสูจน์และศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างมาก  ในขณะที่วัดเขาพระทองจะจัดงานประเพณี “ปิดทอง ห่มผ้าหลวงพ่อองค์ใหญ่ อายุกว่า 88 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ” เป็นประจำทุกปี”


พระอารยนันต์ อานันโท  กล่าวว่า วัดเขาพระทองกำหนดจัดงานประเพณี“ปิดทอง ห่มผ้าหลวงพ่อองค์ใหญ่ อายุกว่า 88 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในปีนี้ทางคณะกรรมวัดได้เตรียมการจัดงานไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมา  โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 25-30 พ.ค. 2561 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา อาทิ การบวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์  พิธีเสริมดวงชะตา ชำระหนี้สงฆ์ ก่อเจดีย์ทราย 2,561  กอง  ทอดผ้าป่าลอยฟ้า ทอดผ้าป่าสามัคคีประจำวงศ์ตระกูล การเทศนาและบรรยายธรรมะโดยพระเถรานุเถระหลายรูป ปิดทองลูกนิมิต  และปิดท่อง แห่ผ้าห่มหลวงพ่อองค์ใหญ่ อายุกว่า 800 ปี ซึ่งประดิษฐานอยู่บนพุทธสถานเชิงเขาพระทอง การเที่ยวชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9  เป็นต้น ในภาคกลางคืนชมการแสดงมหรสพพื้นบ้านมโนราห์ หนังตะลุง เพลงบอก และการละเล่นพื้นบ้านที่หาดูได้ยากของทางภาคใต้ อีกหลายชนิด รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปตลอดการจัดงาน

สำหรับไฮไลต์ของการจัดกิจกรรมจะอยู่ที่การ “ปิดท่อง แห่ผ้าห่มหลวงพ่อองค์ใหญ่ อายุกว่า 800 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยในวันดังกล่าวมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทะศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ พ่อคา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่มกิจกรรมอย่างเนื่องแน่นหลายพันคน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน