พระอินทร์ เหล่าเทวดา นางฟ้า ลงมากวนข้าวทิพย์แบบโบราณ วัดขนอนใต้ กรุงเก่า ถวายเป็นพุทธบูชา ทูตวิสาขบูชาร่วมพิธี (ดูคลิป)
วันที่ 27 พ.ค.2561   พระมหาประสิทธิ์  อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดขนอนใต้  เจ้าคณะตำบลขนอน  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีพิธีกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส แบบสมัยโบราณ โดยการปลูกโรงพิธีขึ้นก่อนวันวิสาขบูชาโลก  ตามความเชื่อแบบโบราณ มี  พระอินทร์ เทพยดา นางฟ้า นางสุชาดา ฤษี สาวพรหมจารี และทายก ทายิกา ตั้งเครื่องสังเวย บายศรี  หัวหมู เป็ด ไก่ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว มะพร้าวอ่อน กล้วย   เทวดาและนางฟ้านั่งเรียงแถวหน้ากระดาน นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และก่อเตาตั้งกระทะกวนภายในโรงพิธี  14 กระทะ มียักษ์คอยยืนประจำที่ทั้งสี่ทิศ เพื่อป้องกันหมู่มาร มารบกวน พิธีการกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส   จนกว่าจะเสร็จพิธี พันเอกโชติ  ภาคอินทรีย์   เป็นประธานในพิธี   นายสุเทพ  ชูชัยยะ  อดีตนายก อบต.ตลิ่งชัน  นายเกียรติยศ   ศรีสกุล  ผอ.ศูนย์ข่าวภูมิภาค ภาคกลาง-ตะวันตก  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตวิสาขบูชา จากสภาศิลปินความดีเพื่อพระศาสนา  เข้าร่วมพิธี

นางสุชาดา เทวดา นางฟ้า สาวพรหมจารี ใส่วัสดุที่ใช้ในการกวนข้าวทิพย์ ลงในกระทะ

พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดขนอนใต้ กล่าวว่า พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีของชาวพุทธสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งพุทธกาลที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น 14 ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน โดยถือว่าเป็นผลบุญอันใหญ่หลวง ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม เชื่อกันว่า ข้าวทิพย์หรือข้าว มธุปายาสนี้ เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรค ภัย ประสบผลสำเร็จ เป็นสิ่งที่เป็นมงคล เพราะการกวนข้าวทิพย์นั้นล้วนต้องใช้ความประณีตในการทำ อีกทั้งต้องใช้ความสามัคคีในหมู่คณะจึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้

ทูตวิสาขบูชา ร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง