4 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ ลงนาม จุดยื่น สภา ม.แม่โจ้ ตั้งโต๊ะแจงกรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนกล่าวหามีปัญหาไร้ธรรมาภิบาล เตรียมแจ้งความดำเนินต่อ
วันที่ 4 มิย 2561 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งโต๊ะแจงกรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนมีปัญหาไร้ธรรมาภิบาล ทั้งนำรถราชการไปใช้งานทอดผ้าป่าเสริมบารมีส่วนตัวและการใช้รถประจำตำแหน่งทั้งที่เบิกค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายทุกเดือนแล้ว ระบุกรณีการทอดผ้าป่าตรวจสอบแล้วเป็นงานของมหาวิทยาลัยและ ป.ป.ช.มีมติไม่รับเรื่อง ส่วนกรณีรถประจำตำแหน่ง ทาง ป.ป.ช.อยู่ระหว่างการไต่สวน แต่สภาพสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าไม่มีมูล ตัวแทนสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันแถลงชี้แจงกรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลและเรียกร้องให้มีการใช้อำนาจยุติบทบาทการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยกล่าวหาว่าใช้อำนาจมิชอบทั้งการนำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปใช้ในภารกิจส่วนตัว เช่น ทอดผ้าป่าเสริมบารมี รวมถึงการใช้รถประจำตำแหน่ง ทั้งๆ ที่เบิกค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังไปแล้วเดือนละกว่า 30,000 บาท

4 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ ลงนาม จุดยื่น สภา ม.แม่โจ้ ตั้งโต๊ะแจงกรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนกล่าวหามีปัญหาไร้ธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ชี้แจงว่ากรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้ร้องเรียนและขอให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาดำเนินการใช้อำนาจยุติการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการร้องเรียนกล่าวหาในหลายประเด็น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มีหนังสือลับ ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2561 แจ้งสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกรณีมหาวิทยา ลัยแม่โจ้ ว่าร้องเรียนกล่าวหาต่าง ๆ ดังกล่าวไม่มีมูล มีเพียง 2 ประเด็น และทาง สกอ. ยังมีความเห็นต่าง และขอให้สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ โดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เคยดำเนินการใน 2 ประเด็นโดยประเด็นกล่าวหาเรื่อง “การใช้รถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการในงานทอดผ้าป่าเสริมบารมีของอธิการบดี” นั้น ชี้แจงว่า การจัดงานทอดผ้าป่าดังกล่าว เป็นการจัดงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชื่อว่า “ผ้าป่าสามัคคี แม่โจ้-แม่ทา” ณ วัดทาศาลา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2539 ซึ่งกำหนดว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน การวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย

4 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ ลงนาม จุดยื่น สภา ม.แม่โจ้ ตั้งโต๊ะแจงกรณีผู้บริหารถูกร้องเรียนกล่าวหามีปัญหาไร้ธรรมาภิบาล

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง