ต่างชื่นชมและพอใจ !!! ชาวบ้านปางมะโอ หลังทราบผลการทำงานฯ ต่างพอใจการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ (ชมคลิป)

เมื่อเวลา10.00น. ของวันที่ 13 มิถุนายน  2561 ที่สำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดแพร่  มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปัญหาที่ดินบ้านปางมะโอ หมู่ 12  ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมีนายธีระ เงินวิลัย ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวธัญพร แพมงคล ปฏิรูปที่ดินจ.แพร่ นายชัยฤกษ์ ยะปะนันท์   ปลัดอำเภอวังชิ้น  นายภูษิต พรหมมาณพ ผอ.สำนักบริหารทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 รวมทั้งตัวแทนชาวบ้าน อาทิ พระฐาปนพงษ์ ฐานิสโร รก.เจ้าอาวาสวัดปางมะโอ  นายรัญ สุนันต๊ะ ผญบ.หมู่ 12 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่   ผลการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นข้อสรุป การแก้ปัญหา ที่ดิน  บ้าน ปางมะโอ  โดยมีข้อสรุปเป็นโมเดลปางมะโอเท่านั้นยังไม่สามารถขยายไปพื้นที่อื่นได้เนื่องจากต้องใช้เวลาและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนมาก     

ต่างชื่นชมและพอใจ !!! ชาวบ้านปางมะโอ หลังทราบผลการทำงานฯ ต่างพอใจการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ (ชมคลิป)

ทางนายธีระ เงินวิลัย ผอ. สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดแพร่  ในฐานะประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า พื้นที่บ้านปางมะโอมีข้อผิดพลาดจากการกำหนดแนวเขตของกรมป่าไม้ พบว่ามีการพักที่ดินของราษฎรที่อังกฤษอยู่เดิม จากภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี 2536  ซึ่งพบว่ามีราษฎรอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนจริง  ในเรื่องนี้คณะทำงานแก้ปัญหาบ้านปางมะโอได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีราษฎร จำนวนที่ 133 ราย มีที่ดิน แบ่งออกเป็นแปลงได้จำนวน 184 แปลง รวมพื้นที่ 1286 ไร่เศษ และจากมติที่ประชุมวันที่ 23 พฤษภาคม  2561 ให้มีการสำรวจเพิ่มเติมป้องกันการตกหล่นจึงพบว่ามีที่ดินที่ยังไม่ได้สำรวจ อีก 213 ไร่ รวมเป็น 1,500ไร่  1 งาน 92 ตารางวา คณะทำงานได้หรือมติให้ส่งมอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อนำไปรังวัดแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ ที่สำรวจพบอีก 578  ไร่ ยังมีสภาพเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เดียวกับที่ราษฎรจับจองมติคณะกรรมการจึงได้ส่งมอบพื้นที่ต่างๆให้กรมป่าไม้ดูแลต่อไปภายใต้การบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันฟื้นฟูเป็นปลาพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนต่อไป ผลของการสำรวจดังกล่าวและมติในวันนี้จะส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และชาวบ้าน พอใจกับการทำงานในครั้งนี้ เป็นอย่างยิ่ง

ตัวแทนชาวบ้าน จะนำข้อเสนอมอบให้กับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายเมทิน  ทวัน ผช.ผญบ.หมู่ 12 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ในฐานะคณะกรรมการฯ กล่าวว่า สำหรับชาวบ้านนั้นมีความพอใจระดับหนึ่ง เนื่องจากมติของคณะทำงานแก้ปัญหาที่ดินบ้านปางมะโอเป็นจุดหมายปลายทางที่สอบบ้านต้องการ แต่ทั้งหมดยังคงต้องใช้ขั้นตอนของกฎหมายและเวลาการทำงานอีกสักระยะทำให้การทำการเกษตรโดยเฉพาะสวนป่าไม้สักยังไม่สามารถตัดได้ตามกฎหมาย ต้องรอให้เสร็จตามขั้นตอนเสียก่อน แต่ก็เป็นทางออกที่ดีที่ชาวบ้านออกมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของตนเอง  ทางพระฐาปนพงศ์ ฐานิสสโร รก.เจ้าอาวาสวัดปางมะโอ คณะทำงานฯ กล่าวว่า การทำงานของคณะทำงานต่างๆในฐานะผู้ร้องเรียนจนเกิดกระบวนการแก้ไขโดยภาครัฐร่วมกับประชาชนรู้สึกมีความพอใจในกระบวนการทำงาน แต่ส่วนหนึ่งยังติดที่ปัญหาที่ดินป่าไม้ที่ราษฎรทำกินอยู่ในจุดที่ยังออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ แต่ทางราชการมีข้อยุติไม่ไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ทำกิน ในพื้นที่ประเภทนี้ ชาวบ้านต้องการให้มีการกำหนดแนวเขต ที่ทำกินของตนเองแบบโฉนดชุมชน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่รู้ที่ดินเปล่าไม้อีกต่อไป     และในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ตัวแทนชาวบ้านนำโดย พระฐาปนพงศ์  ฐานิสสโร จะนำข้อเสนอมอบให้กับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงาน ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อกล่าวขอบคุณคณะทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้แก้ไขปัญหาที่ดินได้อย่างเป็นรูปประธรรมจนกลายเป็นโมเดลและอาจขยายผลในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดแพร่

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง