ประมงพื้นบ้านจับมือประมงพาณิชย์ จัดโครงการทิ้งซั้งเพื่อบ้านปลาฟื้นฟูธรรมชาติสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มีคลิบ)

 ชุมพร-ประมงพื้นบ้านจับมือประมงพาณิชย์ จัดโครงการทิ้งซั้งเพื่อบ้านปลาฟื้นฟูธรรมชาติสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
            วันนี้(13 มิ.ย.2561) ณ ท่าเรือคลองบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายธนนท์ พรรพีพาส นอภ.ปะทิว นายชลิต ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตำบลชุมโค ได้ร่วมเปิดโครงการทิ้งซั้งเพื่อบ้านปลาฟื้นฟูธรรมชาติสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ชาวบ้านในท้องที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


ระมงพื้นบ้านจับมือประมงพาณิชย์ จัดโครงการทิ้งซั้งเพื่อบ้านปลา

นายธนนท์ กล่าวว่า โครงการทิ้งซั้งเพื่อบ้านปลาฟื้นฟูธรรมชาติสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกิดจากความร่วมมือความสามัคคีและความมีน้ำใจ ของเรือประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ และชาวบ้านในท้องที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูสัตว์น้ำทะเลซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารและโปรตีน ที่สำคัญมากที่สุดของชาวบ้าน และผู้ประกอบการอาชีพประมง รวมทั้งเป็นแหล่งสารอาหารของจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น การจับสัตว์น้ำทะเลขึ้นมา เพื่ออุปโภคบริโภค และนำมาใช้ประโยชน์กันมากขึ้น ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมีจำนวนลดลง ส่งผลให้ระบบสายใยอาหารเสียสมดุลลง ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง จนอาจถึงระดับที่มีไม่พอต่อความต้องการโครงการทิ้งซั้งเพื่อบ้านปลาฟื้นฟูธรรมชาติสู่ธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

“การจัดโครงการ บ้านปลาขึ้น ในพื้นที่อำเภอปะทิว ก็เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้ เพื่อเป็นการรวบรวมสัตว์น้ำต่างๆ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งผลดี ทางสมาคมประมงปะทิว คลองบางสนและชาววิถีชุมชนของอำเภอปะทิวและใกล้เคียง จึงได้จัดทำโครงการ ทิ้งซั้ง เพื่อคืนธรรมชาติสู่ธรรมชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวประมง ได้ทิ้งซั้ง เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ในครั้งนี้ มีการรวมตัวกันมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการน้อมนำต้นแบบโครงการตามพระราชดำริ มาผสมผสานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุน จากภาคเอกชน คือ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และสกุลตลาฟาร์ม ด้วย “ นายธนนท์ กล่าว
 

ภาพ/ข่าว พงศกร นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชุมพร

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง