คุมเข้มหลังมีข่าวพิษสุนัขบ้า!! อบต.บ้านพระนำทีมปศุสัตว์ทำหมันสุนัขแมวกว่า 200 ตัว ตามโครงการควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (คลิป)
วันที่ 19 มิ.ย. 2561   นายนรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส  นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิด  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ณ  บริเวณวัดหนองจอก ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  เพื่อควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดซ้ำซาก

 

ชาวบ้านนำสุนัขและแมวมารับบริการ

นายปัญญา บำรุงวัด  นายก อบต.บ้านพระ   กล่าวถึงการจัดโครงการนี้ขึ้นร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี  โดยมีทีมสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์พร้อมคณะ มาดำเนินการให้บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทได้มีโอกาสนำสุนัข  แมว  มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว  ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อลดปัญหาการเพิ่มจำนวนสุนัข  แมวในที่สาธารณะ   และส่งเสริมประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างรับผิดชอบ   มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในสัตว์เลี้ยง    และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้   

ทีมสัตวแพทย์ทำหมันสุนัขและแมว

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง