สุดซึ้งพระคุณครูไม่มีที่สิ้นสุด เป็นถึงรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยังก้มกราบอาจารย์ที่เคยสอน
ในสังคมออนไลน์แชร์ภาพขณะ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จ.สุโขทัย กำลังก้มกราบอาจารย์ที่เคยสอน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย    นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ที่เคยสอน นายวรพันธ์ มาก่อนที่จะเป็น รองผู้อำนวยการ ทำให้เกิดเสียงชื่นชม และประทับใจเป็นจำนวนมาก จากนักเรียน และนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในขณะนั้น โดยบางส่วนได้ยกย่องการกระทำครั้งนี้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ที่ไม่ลืมครู  


  ผู้สื่อข่าว ได้รับการเปิดเผยจาก ผอ.เพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ทราบว่า ภาพดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยบุคคลที่ก้มกราบไหว้ตน คือ นายวรพันธ์ เพิ่มพูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ซึ่งตนเคยสอนเมื่อตอนสมัยเรียน ปวช.ที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ถือว่าเป็นสิ่งดีที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูอาจารย์อย่างจริงใจ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงาม ที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคน ให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแลสั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน