เร่งป้องกันและดูแล!! ไข้เลือดออกระบาดหนักเพราะความเชื่อของชาวบ้าน พบผู้ป่วยแล้ว ประมาณ ร้อยกว่าราย (คลิป)
นายสวัสดิ์  ขยันดี  ผอ.รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุลูกน้ำยุงลายและเพื่อแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในพื้นที่อยู่ขณะนี้  ทางด้านกลุ่มแม่บ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำอาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงาน


โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ อสม. กำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วย ควบคุมโรคติดต่อด้วยแมลง (นคม) และชุดควบคุมโรคติดต่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู  โดยได้กระจายกำลัง อสม.ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะพันธ์มอบทรายอะเบตสอบสวนประวัติ โดยเฉพาะหมู่ที่ 3 บ้านป่าลานก่อน เพื่อให้ครบทุกหลังคาเรือน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม  2561 จนถึง วันที่  22 มิถุนายน  2561 พบผู้ป่วยแล้วจำนวน  29 ราย  สงสัย  13 ราย  สำหรับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกแล้วประมาณ  110 ราย  ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพบมากที่สุดที่บ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าลาน ทางโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว  1  อาทิตย์โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ อสม. กำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วย ควบคุมโรคติดต่อด้วยแมลง (นคม) และชุดควบคุมโรคติดต่อจากองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู  โดยได้กระจายกำลัง อสม.ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะพันธ์มอบทรายอะเบตสอบสวนประวัติ โดยเฉพาะหมู่ที่ 3 บ้านป่าลานก่อน เพื่อให้ครบทุกหลังคาเรือน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม  2561 จนถึง วันที่  22 มิถุนายน  2561 พบผู้ป่วยแล้วจำนวน  29 ราย  สงสัย  13 ราย  สำหรับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกแล้วประมาณ  110 ราย  ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพบมากที่สุดที่บ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าลาน ทางโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราว  1  อาทิตย์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง