โคราชส่งหมู่บ้านปราบมอดพะยูงเข้าประกวดหมู่บ้าน อพป.ระดับภาค หลังมีบทบาทในการบูรณาการร่วมอย่างเข็มแข็ง (ชมคลิป)
ครบุรี – วันที่ 28 มิ.ย.61 พลโทวิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อพป.) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อพป.) ที่บ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้การต้อนรับและนำคณะออกตรวจประเมินภายในหมู่บ้าน 


 

โคราชส่งหมู่บ้านปราบมอดพะยูงเข้าประกวดหมู่บ้าน อพป.ระดับภาค หลังมีบทบาทในการบูรณาการร่วมอย่างเข็มแข็ง

สำหรับการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อพป.) นั้นทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดดำเนินโครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้าน ทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ทำประชาพิจารณ์ คัดเลือกหมู่บ้าน อพป.โนนกุ่ม เป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าร่วมการประกวดหมู่ อพป.ดีเด่นระดับภาคในครั้งนี้

 

โคราชส่งหมู่บ้านปราบมอดพะยูงเข้าประกวดหมู่บ้าน อพป.ระดับภาค หลังมีบทบาทในการบูรณาการร่วมอย่างเข็มแข็ง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง