เมืองพัทยาลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพมณฑลเหลียวหนิง และร่วมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการประชุมเอเปกเอิร์ธ ครั้งที่ 10
มื่อวันที่ 25  มิถุนายน  -1 กรกฎาคม  2561  คณะผู้แทนเมืองพัทยา  นำโดย  พลตำรวจตรีอนันต์  เจริญชาศรี  นายกเมืองพัทยา  พลตำรวจตรีบัณฑิต  คุณจักร  รองนายกเมืองพัทยา  และคณะรวม 20 ท่าน  เดินทางประชุมสำคัญสำหรับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพกับมณฑลเหลียวหนิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  อีกทั้งเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและเอเปกเอิร์ธ  ครั้งที่ 10  

ในการสถาปนาความสัมพันธ์กับมณฑลเหลียวหนิงในครั้งนี้นั้น  เมืองพัทยาได้เข้าพบผู้นำของเมืองสำคัญของมณฑลเหลียวหนิง อันประกอบด้วย  เมืองเสิ่นหยาง  เมืองเปิ่นซี  และเมืองผานจิ่น  พร้อมกับได้ทำการลงนาม  ปรึกษา  แลกเปลี่ยน  ส่งเสริม  พัฒนาความสัมพันธ์  ความร่วมมือกันอย่างเป็นมิตรภาพระหว่างทั้งสองเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน  โดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน  การเอื้อประโยชน์ต่อกัน  การเชื่อถือกันและให้มีความมั่นคงเป็นไปอย่างยั่งยืน  โดยทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจทางการค้า  การท่องเที่ยว  การศึกษา  และมนุษยศาสตร์  และทั้งสองฝ่ายจะต้องพร้อมสนับสนุนและสร้างเงื่อนไขที่ดีให้กับบริษัทและองค์กรของสองฝ่ายให้มีความร่วมมือกันในด้านการค้า  การลงทุน  วัฒนธรรมและการศึกษา  ด้วยการสร้างกลไกการติดต่อสื่อสารกันให้เป็นไปตามปกติ   และคงรักษาไว้เพื่อให้มีความราบรื่น

 


จากนั้นคณะเมืองพัทยาได้เข้าร่วม  ประชุมงาน  THE 10TH  APEC SMALL & MEDIUM ENTERPRISES TECHNOLOGY CONFERENCE AND FAIR  ณ หอประชุมนานาชาติเมืองเสิ่นหยาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบการค้าหลายฝ่าย  สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก  เพื่อลดอุปสรรค และอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก โดยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์กรการค้าโลก  และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเงินการคลังในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ  ร่วมกันของ 10 ประเทศที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง