อ่างทอง..!! กาชาดส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ ให้ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติเป็นทีมแรก
จากกรณีที่มีหลายเหตุการณ์ภัยพิบัติจนเกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต กว่าจะรอหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือก็ไม่ทันการณ์แล้ว ทำให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการ”โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”แก่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งประชาชนในจังหวัดอ่างทองต้องผจญกับอุทกภัยในฤดูฝน สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงเตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการช่วยเหลือตนเองก่อน

                       

                        


                         โดยวันนี้(09กค.61)เวลา 10.30 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง นางทักษนิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผช.ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย นายรัฐฐะ สิริธรังสี รอง ผวจ.อ่างทอง ร่วมกันมอบอุปกรณ์กล่องช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชุมชน 7 ชุมชน 7 โรงเรียน รวมอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ 14 ชุด

                        

                        


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง