ช่วยเข้ามาดูแลด่วน!! ราคามะพร้าวตกต่ำวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ

ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวผล 46,940 ไร่ แยกเป็นอำเภอเมืองสมุทรสงคราม 13,873 ไร่, อำเภออัมพวา 18,449 ไร่ และ อำเภอบางคนที 14,618 ไร่ แต่ปัจจุบันชาวสวนมะพร้าวได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมากจากราคามะพร้าวที่ตกต่ำเหลือเพียงลูกละ 7 บาท ขณะที่ก่อนหน้านี้ราคามะพร้าวผลเคยสูงถึงลูกละกว่า 20 บาท จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาอย่างน้อยลูกละ 10 ท ชาวสวนจึงจะอยู่ได้

สมุทรสงครามราคามะพร้าวตกต่ำวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ

นางสาวสมศรี เปรมปรี อายุ 41 ปี ชาวสวนมะพร้าว ซึ่งหันมารับจ้างทิวมะพร้าวขาว กล่าวว่า ตนปลูกมะพร้าวในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลยายแพง จำนวน 7 ไร่ ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมากจากราคามะพร้าวที่ตกต่ำเหลือเพียงลูกละ 10 บาทแต่ต้นทุนการผลิตทั้งค่าแรง,ค่าใช้จ่ายต่างๆพุ่งสูงขึ้นโดย ปกติจะเก็บมะพร้าว 2 เดือนครั้งประมาณ 800 ลูก หากคำนวณราคาลูกละ 7 บาทจะได้เงินเพียง 5,600 บาทเท่านั้น แต่ตนต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นค่าแรงขึ้นเก็บลูกมะพร้าวต้นละ 13 บาท, ค่าเก็บมะพร้าววันละ 200 บาทต่อคน, ค่าลากมะพร้าววันละ 300 บาทต่อคนและยังมีค่าเลี้ยงอาหาร เฉลี่ยประมาณ 3,000 บาท ต่อครั้งที่เก็บมะพร้าว ยังไม่รวมค่าดูแลสวนระหว่างเดือนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สมุทรสงครามราคามะพร้าวตกต่ำวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหยุดนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ
อีกมาก เช่น ค่ายา ค่าปุ๋ย ค่าขุดลอกร่องสวน อีกกว่า 30,000 บาท จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำด้วย อย่างน้อยราคามะพร้าวจากสวนลูกละ 10 บาท ชาวสวนจึงจะอยู่ได้ มิฉะนั้นก็คงต้องปล่อยมะพร้าวทิ้งคาต้นดีกว่าต้องเสียค่าแรงไปเก็บมาขายในราคาถูกซึ่งไม่คุ้มทุน และออกมารับจ้างทิวมะพร้าวดีกว่ามีรายได้แน่นอนวันละ 200-300 บาท

นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สมุทรสงคราม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง