ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันตก ฝึกอบรมเครือข่ายประชารัฐ อาสาสมัครกู้ภัยอุทยานฯ 3 แห่ง

    เมื่อเร็วๆนี้ ที่อุทยานฯเขาแหลม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ว่าที่ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เครือข่ายประชารัฐอาสาสมัครกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่ 15 ของศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันตก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อุทยานฯเขาแหลม นายสาคร สืบสาย หัวหน้าศูนย์กู้ภัยฯ ภาคตะวันตก เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และผู้ประกอบการรีสอร์ท แพพัก แพบริการ ให้ความสนใจ เข้าร่วมรับการอบรมกว่า70 คน

   ว่าที่ร.ต.สุจินต์กล่าวว่า การที่ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันตก ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท แพบริการ ร้านค้า ร้านอาหาร ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตร เครือข่ายประชารัฐอาสาสมัคร กู้ภัยอุทยานแห่งชาติขึ้น จึงนับว่าเป็นความร่วมมืออันดี ที่น่าชื่นชม และยังเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการให้รัฐและประชาชนร่วมกัน ดูแลความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย เชื่อว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ในการเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไป อย่างถูกต้องและมีมาตรฐาน หากมีเหตุการณ์อุบัติภัยเกิดขึ้น


    ด้านนายสาคร สืบสาย หัวหน้าศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี. เผยว่า ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมทุกคน ที่เข้ามาร่วมรับการฝึกอบรมในวันนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลแล้ว   ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติ เพื่อจะได้ร่วมกันดูแลความ ปลอดภัยให้ผู้ที่มาท่องเที่ยว ทั้งใน โรงแรม รีสอร์ท แพบริการ ร้านค้า ร้านอาหาร และอุทยานแห่งชาติ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อันจะทำให้เกิดรายได้ ความเชื่อมั่น ในการมาท่องเที่ยวต่อไป

   ทั้งนี้มีอาจารย์วันจักร จันทร์สว่าง หัวหน้าทีมกู้ชีพกู้ภัย และเจ้าหน้าที่จาก รพ.ทองผาภูมิเป็นวิทยากร รวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิทักษ์กาญจน์ ได้มาร่วมฝึกสอนโดยนำอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาแสดง อย่างชัดเจนเสมือนจริง  เพื่อให้ผู้อบรม ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำวิธีการที่อบรมไปใช้ได้ในทันที

    อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ได้มีการฝึกอบรมเครือข่ายประชารัฐ อาสาสมัครกู้ภัยอุทยานฯ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ รวมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่จ.กาญจนบุรี สำเร็จลุล่วงแล้ว 3 แห่งคือที่อุทยานฯไทรโยค โดยนายประชัน มีบุญ ผอ.ส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานฯ เป็นประธาน อุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์มี นายฐิติ โสมภีร์ หัวหน้าอุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์เป็นประธาน และที่ที่อุทยานฯเขาแหลม มีว่าที่ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธาน../

 วุฒิเดช ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์จ.กาญจนบุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง