#แฉกดราคามังคุด!! แฉอิทธิพลท้องถิ่นเมืองคอนฮั้วกดราคามังคุด กก.ละ 85 เหลือ 15 บาท? เตรียมจัดกำลัง จนท. คุ้มครองดูแลพ่อค้าต่างถิ่น (คลิป)

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (9 ก.ค.) เกษตรกรชาวสวนมังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ ทั้ง ๆ ที่ผลผลิตเพิ่งออกสู่ตลาดแค่ 5 เปอร์เซ็นต์ จากราคารับซื้อประมาณ 85 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงเหลือเพียง 15 บาทต่อกิโลกรัมภายในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น

                (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ (9 ก.ค.)  นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เป็นต้น รวมทั้งตัวแทนเกษตรกรชาวสวนมังคุด และผู้รับซื้อมังคุด ได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนเกษตรกรชาวสวนมังคุด ผู้รับซื้อได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งใช้เวลาหารือกว่า 2 ชั่วโมง ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ซื้อที่ทางจังหวัดเชิญมาพบเพื่อร่วมแก้ปัญหา 7-8 รายเดินทางมาเข้าร่มประชุมเพียงรายเดียวเท่านั้น

โดยตัวแทนเกษตรกรระบุว่า มีความผิดปกติในการรับซื้อมังคุดของผู้รับซื้อ หรือ “ล้ง” เพราะ 2 สัปดาห์ก่อนราคามังคุดอยู่ที่ประมาณ 85 บาทต่อกิโลกรัม แต่มาวันนี้ลดลงเหลือ 15 บาทต่อกิโลกรัม ราคาลดลงเร็วมากทั้ง ๆ ที่ผลผลิตเพิ่งออกสู่ตลาดเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น น่าสงสัยว่าพ่อค้าคนกลางมีการฮั้วราคากันในการรับซื้อ เพราะมีการเชิญให้มาเข้าร่วมประชุมหลายสิบราย แต่มาเพียงรายเดียวเท่านั้น แต่ที่เจ็บปวดมากขณะที่มังคุดอยู่บนตาชั่งได้รับโทรศัพท์ว่าราคารับซื้อจาก 50 บาท ลดเหลือ 20 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้กว่าจะมีการประกาศราคารับซื้อจะรอถึงบ่ายโมงทั้ง ๆ ที่ควรจะประกาศราคาซื้อตั้งแต่ช่วงเช้า  

    อีกทั้งมีผู้ทำตัวเป็นอิทธิพลพูดจาเชิงข่มขู่พ่อค้านอกพื้นที่ที่เข้ามารับซื้อมังคุดในจังหวัดด้วย โดยพูดจาในลักษณะกล่าวหาว่ามาหากินผิดที่หรือเปล่า จึงอยากให้มีการตรวจสอบด้วย นอกจากนี้ขอให้มีการปิดป้ายราคารับซื้อในแต่ละล่วงหน้า เหมือนกับการซื้อผลปาล์มน้ำมัน เพราะจะทำให้เกษตรกรตรวจสอบราคาในแต่ละจุดรับซื้อได้ ให้มีบัตรคิวในการซื้อขาย และให้ฝ่ายชั่งตวงวัดตรวจสอบตาชั่งด้วยเพราะอาจจะมีการโกงตาชั่ง  นอกจากนี้ขอให้มีการตรวจสอบผู้ที่รับซื้อมังคุดทุกรายเพื่อป้องกันการฉ้อโกง รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเสียภาษีด้วย

รองผู้ว่่า ฯเมืองคอนเรียกประชุมแก้ปัญหา-เกษตรกรแฉนายทุนฮั้วกดราคารับซื้อมังคุด-เตรียมส่่งตำรวจ-ทหารคุ้มกันดูแลผู้ซื้อต่างถิ่น

ส่วนผู้รับซื้อมังคุด หรือหรือที่เรียกว่า “ล้ง”รายหนึ่งซึ่งที่เข้าร่วมประชุมเพียงรายเดียวกล่าวว่า ในส่วนของตนเดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรี  เพิ่งเปิดจุดรับซื้อวันที่ 9 ก.ค.2561 เป็นวันแรก ตนซื้อมังคุดเกรดเพื่อส่งออกในวันแรกซื้อกิโลกรัมละ 35 บาท ซื้อได้วันละ 40 ตัน  ซึ่งยังมีปัญหาในการรับซื้อเนื่องจากขาดแรงงานในการคัดแยกมังคุด เพราะคนงานยังไม่พร้อมต้องรอคนงานเดินทางมาจากภาคอีสาน ส่วนในพื้นที่ไม่มีแรงงาน และแพ็คลงกล่อง ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน เดิมกำหนดเปิดจุดรับซื้อ 15 กรกฎาคม 2561 แต่มังคุดสุกก่อนฤดูกาลจึงต้องเปิดซื้อก่อนทั้ง ๆ ที่คนงานยังไม่พร้อม

                นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเป็นห่วงเกษตรกรชาวสวนมังคุดที่ราคาตกต่ำจึงได้มีการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ในเบื้องต้นต้องขอความร่วมมือไปยังผู้รับซื้อก่อนขอให้ปรับราคาให้สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ จากการลงพื้นที่พบว่ามีการรับซื้อมังคุดจำนวนมาก แสดงว่าตลาดยังต้องการมังคุดอีกจำนวนมาก  แต่หากไม่ได้ผลจะมีการใช้มาตรการทางกฎหมายมาบังคับ เช่น ให้ผู้รับซื้อมังคุดทุกรายมาขึ้นทะเบียน เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละรายสามารถซื้อมังคุดได้วันละกี่ตัน ราคาแต่ละวันเท่าไหร่ ส่วนที่เกษตรกรเกรงว่ามีผู้ทำตัวเป็นอิทธิพล กีดกันพ่อค้านอกพื้นที่ไม่ให้เข้ามารับซื้อแข่งกับกลุ่มตน  ทางตำรวจและทหารพร้อมที่จะเข้าไปคุ้มครองดูแล หากมีเบาะแสขอให้แจ้งมา นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาช่องทางตลาดภายในประเทศด้วย เพื่อกระจายผลผลิต ในส่วนของเกษตรกรเองก็ต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองราคา  เป็นต้น

เกษตรกรรายหนึ่งกล่าวว่า ราคามังคุดตกต่ำอย่างรวดเร็วมาก ทางเกษตรกรเชื่อว่าพ่อคาคนกลางที่เข้ามารีบซึ่งมังคุดในพื้นที่ฮั้วกดราคากันเอง โดยหาดมีพ่อค้าคนกลางจากนอกำพื้นที่เข้ามาตั้งจุดรบซื้อก็จะมีการประสานให้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อร่วมกดราคา หากผู้รับซื้อรายใดไม่ยอมเข้าร่วมก็จะถูกข่มขู่ กลั่นแกล้งต่าง ๆ นานา จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและจัดการกับกลุ่มอิทธิพลอย่างเด็ดขาดด้วย เพราะเป็นผู้ที่ทำลายตลาดการค้ามังคุดในพื้นที่อย่างแท้จริง  แค่เริ่มต้นมังคุดเมืองคอนออกสู่ตลอดเพียง 5-10 เปอร์เซ็นต์ก็มีการฮั้วกดราคากันถึงขนาด นี้ หากช่วงที่มังคุดเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดเต็มที่มีแนวโน้มว่าราคาจะตกต่ำลงถึงกิโลกรัมละ  3-4 บาทเหมือนเมื่อหลายปีก่อนจนเกษตรกรต้องปล่อยทิ้งไม่เก็บเกี่ยวจำหน่ายเพราะไม่คุ้มกับการจ้างคนขึ้นเก็บมังคุดกิโลกรัมละ 2-3 บาท จังหวัดจะต้องเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าก่อนที่สถานการณ์จะเป็นอย่างนั้น เกษตรกร กล่าว.ซึ่งข่าวคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป.

ภาพ/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวีดนครศรีธรรมราช

ข่าว/ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช
ข่าวที่เกี่ยวข้อง