องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ชมคลิป)

วันที่ 11 ก.ค.2561 ณ บริเวณพระบรมราชุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี   อ.เมือง จ.ลพบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยทรงมีพระราชดำริให้สถาปนา เมืองลวธานี หรือลพบุรี ในปัจจุบัน เป็นราชธานีแห่งที่สอง และเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่ลพบุรีเป็นประจำทุกปี ปีละประมาณ 8 เดือน โดยทรงสร้างความเจริญให้แก่เมืองลพบุรีในทุกๆ ด้าน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 สิริพระชนมายุได้ 56 พรรษา


ในโอกาสนี้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ากระกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนวางพวงมาลาของคณะรัฐมนตรี และพลเอกชัยชาญช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทน วางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรี

โดยก่อนหน้านั้น นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำหน่วยงานข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกระทำพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ-ข่าว   กฤษณ์   สนใจ   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าว  ที นิวส์  จ.ลพบุรี

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง