ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับชาวลพบุรี ปลูกต้นไม้ สร้างจิตสำนึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 17 ก.ค.2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ร่วมกับ นายสุปกิต โพธิ์ป  ภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และพลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  นำภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนกว่า 500 คน ร่วมโครงการ "เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์"  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   เนื่องในโอกาสการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 


พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน มีแนวคิดที่จะพัฒนาและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่น จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สิ่งสำคัญคือการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม


 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน