ป้องกันไว้ก่อน!! มทร.วิทยาเขตสุรินทร์ จับมือ ปศุสัตว์สุรินทร์ ฉีดวัคซิน ทำหมันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 (คลิป)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์(มทร.สุรินทร์) จับมือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมฉีดวัคซิน ทำหมัน สุนัข แมว จรจัดภายในมหาลัยฯเป็นการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา

จนท.ช่วยกันทำหมันสุนัขและแมว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากำจัดพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพสกนิกร ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง การทำหมันสุนัขและแมว การให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและการรักษาสัตว์ป่วยในเบื้องต้น ณ.โดมมหาวิทยาลัย มทร. อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสัตวแพทย์ ประเสริฐ สัณเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ คณาจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาใช้บริการเข้าร่วมงานจำนวนมาก

สัมภาษณ์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง