ถึงขั้นปักธงแดง!! ประกาศพื้นที่อันตรายชาวบ้าน 212 ครัวเรือน ต้องเอาเรือท้องแบนเข้า-ออกหมู่บ้าน หลังน้ำชีกัดเซาะถนนเข้าหมู่บ้านขาด
เจ้าหน้าที่ถึงขั้นปักธงแดง ประกาศเขตอันตราย ห้ามประชาชนเข้าใกล้ หวั่นเกิดอันตราย หลังจากชาวบ้านกว่า 212 ครัวเรือน ที่บ้านทรายงาม ตำบลกุดกง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ต้องใช้เรือท้องแบนเข้าออกหมู่บ้าน เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากลำห้วยสาขาแม่น้ำชีพ่นพิษ กระแสน้ำกัดเซาะถนนเข้าหมู่บ้าน พังทลายเป็นแนวยาว ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ

ถึงขั้นปักธงแดง!!ประกาศพื้นที่อันตรายหลังชาวบ้าน212ครัวเรือนต้องเรือท้องแบนเข้าออกหมู่บ้านหลังน้ำชีกัดเซาะถนนเข้าหมู่บ้านขาด

หลังจากที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำชี ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดยโสธร ได้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลทะลักเข้าตามลำห้วยสาขาต่างๆ ตามแนวแม่น้ำชีตลอดสาย โดยเฉพาะลำห้วยท่าช้าง ได้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่งผลทำให้กระแสจำนวนมาก น้ำกัดเซาะเอาถนนทางเข้าหมู่บ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขาดเป็นระยะทางยาวกว่า 15 เมตร และกระแสน้ำยังไหลเชี่ยวแรงจนกัดเซาะกินพื้นที่ถนนขยายออกไปเรื่อยๆรถทุกชนิดไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ จนทำให้ชาวบ้าน จำนวน 212 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อน ในการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว เพราะหมู่บ้านทรายงาม มีทางเข้าออกหมู่บ้านเพียงเส้นเดียวเท่านั้น ซึ่งจุดที่ถนนขาดเป็นจุดที่อยู่ระหว่างกำลังมีการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย และผู้รับเหมาได้มีการทำทางเบี่ยงเอาไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมา แต่เมื่อมีปริมาณน้ำในลำห้วยท่าช้าง เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง จึงได้กัดเซาะถนนจนขาดดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องรีบปักธงแดง ห้ามประชาชนเข้าใกล้ เพื่อความไม่ประมาท

ถึงขั้นปักธงแดง!!ประกาศพื้นที่อันตรายหลังชาวบ้าน212ครัวเรือนต้องเรือท้องแบนเข้าออกหมู่บ้านหลังน้ำชีกัดเซาะถนนเข้าหมู่บ้านขาด

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน