เรื่องยังไม่จบ!! รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือร้องผู้ว่า เอาผิด พระรัชราชมุนี รองเจ้าคณะเชียงใหม่ เป็นต่างด้าวพม่าพลัดถิ่นสวมบัตร
วันที่ 24 กค 2561 พ.ต.อ. บุญเลิศ เมตตารักษ์ ข้าราชการบำนาญประจำ ภ.จว.เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสื่อร้องเรียนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับพระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน โดยมีเอกสารข้อมูลของพระภิกษุดวงดี เวียงดินดำ.เอกสารข้อมูลของพระราชรัชมุนี (นิมิต ยอดคำ).แบบพิมพ์ทะเบียนประวัติพม่าพลัดถิ่น.ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณ ศักดิ์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ให้ตรวจสอบและทบสวนคำร้องที่ร้องไปแล้ว พ.ต.อ.บุญเลิศ เมตตารักษ์ กล่าวว่า ขอร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับพระราชรัชมุนี (นิมิต ยอดคำ หรือ นิมิต ทิพย์ปัญญาเมธี) เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน โดยมีรายละเอียดของการกระทำ ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุให้ต้องร้องทุกข์ที่พอเข้าใจได้ดังนี้ 1.สืบเนื่องจากกรณีที่นายกิตติศักดิ์ แสนทวีสุข ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 พบว่าพระราชรัชมุนี (นิมิต ยอดคำ หรือ นิมิต ทิพย์ปัญญาเมธี) ได้ทำการสรวมบัตรประชาชนของพระภิกษุดวงดี เวียงดินดำ เลขประจำตัวประชาชน 3-3610-00558-10-1(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1) ซึ่งได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งในปี พ.ศ.2538 ที่บ้านหนองดินดำ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ แต่ญาติมิได้ไปทำการแจ้งตายต่อทางราชการ ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองจึงสั่งเพิกถอนและยกเลิกบัตรประจำตัวประชาชนของพระราชรัชมุนี (นิมิต ยอดคำ) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย2) ซึ่งเป็นความผิดต่อความมั่นคง และนายอำเภอได้มอบให้ปลัดอำเภอแม่อายนายวิเศษ ผงนอก แจ้งดำเนินคดีกับพระราชรัชมุนี (นิมิต ยอดคำ หรือ นายนิมิต ทิพย์ปัญญาเมธี) โดยกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จกระทำการสรวมบัตรประชาชนของผู้อื่น ตามคดีอาญาที่ 676/60 ลงวันที่ 11 ต.ค. 60 โดยคณะพนักงานสอบสวน ภ.จว.ชม.ได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วสรุปสำนวนการสอบสวนเสนอไปยังพนักงานอัยการจังหวัดฝาง เชียงใหม่ ตามบันทึกที่ ตช.0020(ชม.)4(1493).43/60 ลงวันที่ 24 ม.ค. 61 ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นการอัยการจังหวัดฝาง เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเวลา 6 เดือนแล้ว ยังไม่ทราบผลแต่อย่างใด

 

เรื่องยังไม่จบอดีตผู้กำกับยื่นหนังสือร้องผู้ว่า เอาผิด พระรัชราชมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต่างด้าวพม่าพลัดถิ่นสวมบัตร

ต่อมาเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 พระราชรัชมุนี (นิมิต ยอดคำ) ได้ทำเรื่องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่โดยอ้างเป็นบุคคลตกหล่นจากทะเบียนราษฎร์ต่อนายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระราชรัชมุนี (นิมิต ยอดคำ) ก็ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้ว แต่จากข้อมูลที่แท้จริงว่า พระราชรัชมุนี เดิมชื่อ นายนิมิต ยอดคำ เกิดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2508 ที่ประเทศพม่า มีเชื้อชาติพม่า สัญชาติพม่า เลขประจำตัว 6-5010-54006-95-9 มีมารดาชื่อ อิ่ง ยอดคำ เชื้อชาติพม่า สัญชาติพม่า มีบิดาชื่อ นามแสง ยอดคำ เชื้อชาติพม่า สัญชาติพม่า อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหัวหน้าครอบครัวเข้ามาในประเทศไทยทางด้านอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2514 ดังปรากฏในแบบพิมพ์ทะเบียนประวัติพม่าพลัดถิ่น(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) จึงสามารถยืนยันได้ว่าพระราชรัชมุนี (นิมิต ยอดคำ) เป็นบุคคลที่มีเชื้อชาติพม่า สัญชาติพม่า โดยกำเนิด และมีบิดามารดาเป็นคนเชื้อชาติพม่า สัญชาติพม่า จึงไม่มีสิทธิ์ได้เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ตามกฎหมาย

เรื่องยังไม่จบอดีตผู้กำกับยื่นหนังสือร้องผู้ว่า เอาผิด พระรัชราชมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต่างด้าวพม่าพลัดถิ่นสวมบัตร

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง