คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว (ชมคลิป)
วันที่ 26 กรกฏาคม 61 ที่ หอพระแก้วโกเมน วัดวัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระเทพวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว จากกรณีเกิดเหตุเขื่อนเซเปีย เซน้ำน้อยแตก ก่อให้อุทกภัยครั้งใหญ่กินพื้นที่กว่า 7 หมู่บ้านในเมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะบือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม61 ที่ผ่าน

 

ข่าว/ภาพ จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้คณะสงฆ์หนตะวันออกทุกจังหวัดรวบรวม กัปปิยภัณฑ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง